Folkeaksjonen mot bompenger håper å oppnå 30 prosent i Bergen

- Desto mer motstanderne angriper oss, desto mer øker oppslutningen, sier Trym Aafløy. Partiet hans kan bli det største i Bergen ved årets valg.

NESTTUN, BERGEN (Nettavisen): «Godt jobbet!» roper en mann i forbifarten.

Trym Aafløy (56) blir gjenkjent og får tilrop på kafeen på kjøpesenteret på Nesttun utenfor Bergen. Han har satt seg ned med Nettavisen for å snakke om lista han står i spissen for, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i Bergen.

Motstand mot bomringer, kostbare bymiljøtiltak og eiendomsskatt er det nye partiets fanesak.

- Dere vil ikke fjerne alle bomstasjonene?

- I prinsippet jo, men det er ikke realistisk etter dette valget. Først må vi rydde opp etter tidligere byråder som har påført oss stor gjeld. Vi må erstatte det med noe annet. Vi mener en form for veiskatt, der det eneste kriteriet er inntekten din, er riktig måte. Vi mener det er staten som skal finansiere fellesgodene og at det skal skje gjennom skatt. Når bompenger brukes som vanlig skatt, kaster vi bort masse penger på innkrevingskostnader og renter. I Bergen går 45 prosent av bompengene bort til ingenting. Det er absurd. Hvis du i stedet sier at dette skal staten finansiere over skatteseddelen, så kan du slå en strek over disse ekstrakostnadene.

Medvind på meningsmålinger

I løpet av vår halvtime med Aafløy på Nesttun blir vi avbrutt tre ganger av folk som vil si ham noen oppmuntrende ord. Meningsmålingene viser en tilsvarende tendens.

En meningsmåling fra Bergens Tidende viste at den helt ferske lista - med kandidater uten politisk fartstid - kan få den største gruppa i bystyret etter valget.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Jeg tror 30 prosent er realistisk. Desto mer motstanderne angriper oss, desto mer øker oppslutningen, sier Trym Aafløy, som fronter bompengeopprøret i Bergen og står øverst på Folkeaksjonens liste i Bergen kommune og det nye fylkestinget. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)


En nasjonal meningsmåling Sentio Research utførte for Nettavisen i månedsskiftet mai/juni viste at en halv million nordmenn vurderer å stemme på folkeaksjonens lister 9. september. Åtte prosent svarte at det var svært sannsynlig at de gir sin stemme til en av bompengelistene, fem prosent svarte noe sannsynlig. 13 prosent sier altså at de tror de kan komme til å gi sin stemme til en bompengeliste. På Vestlandet er andelen høyere, her svarer til sammen 23 prosent svært sannsynlig eller noe sannsynlig. (Se infografikk nederst i saken).

Bompengeopprøret får de etablerte partiene til å skjelve i buksene, ikke bare i Bergen, men i flere kommuner. De stiller med liste også i Oslo, Stavanger, Skien, Porsgrunn, Sandnes, Sola, Klepp, Askøy, Alver og Øygarden. I Drammen og Tromsø er det egne lister (henholdsvis Nei til bomring og Nei til bompenger i Tromsø).

- Tror 30 prosent er realistisk

- Hvor stor oppslutning tror du det er realistisk at Folkeaksjonen får i Bergen?

- Jeg tror 30 prosent er realistisk. Desto mer motstanderne angriper oss, desto mer øker oppslutningen. Vi blir hetset og latterliggjort av politiske motstandere og media. Det stilles spørsmål ved vår kompetanse og intellektuelle kapasitet. Vi opplever personangrep og usakligheter.

- En måling i Bergens Tidende ga dere en oppslutning på 25,4 prosent - større enn noen av de andre. Da er det byråd og full pakke?

- Det kan være det. 25,4 prosent gir 17 mandater. For å ha politisk flertall i bystyret, trengs det 34, sier Aafløy og vet at Folkeaksjonen ikke har noen allierte i dagens bystyre.

- Forutsetningen for et samarbeid, fra vår side, er at vi skal rive ytre bomring og to av de innerste bomstasjonene, sier Aafløy og legger til:

- Men vi går ikke primært etter byrådsmakt. Det viktigste er våre krav om fjerning av bomstasjoner. Får vi gjennomslag for dette, må vi være beredt til å inngå i et byråd, sier han.

- Veiprising verre

Aafløy og Folkeaksjonens valgløfte er at de vil redusere bompengeavgiftene så mye som mulig for innbyggerne i Bergen. De vil fjerne bommene i den ytre bomringen og to i Bergen sentrum - 15 i alt. De vil heller ikke ha noen nye bomstasjoner og sier nei til et system for veiprising, slik Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre har tatt til orde for:

- Veiprising er verre enn bompenger. Veiprising er å flytte bomstasjonen inn i bilen din, sier Aafløy.

Vil si opp finansieringspakke

Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen mener veier som hovedregel må finansieres av staten over skatteseddelen - uten hensyn til hvor eller hvor mye du kjører. Partiet er sterkt kritiske til Bybanen i Bergen, den lokale trikken som går fra sentrum til Bergen lufthavn og som planlegges forlenget den andre veien - nordover til Åsane. De mener prosjektet er for dyrt og gir liten miljøeffekt. De går videre inn for å si opp Byvekstavtalen, avtalen som Bergen kommune inngikk med staten i 2017 og som blant annet sikrer statlig bidrag til kostnadene ved utbygging av Bybanen, til gang- og sykkelveier og videreføring av belønningsmidler til drift av kollektivtrafikken.

- Er ikke byvekstavtalen et møysommelig oppbygd spleiselag som dere nå truer med å rive ned?

- Det er en ren slavekontrakt. Staten legger premissene, og kommunen får peanøtter igjen og må godta det tilbudet staten gir. Hvis vi har lokal selvråderett, hvorfor skal staten da bestemme alt?

- Selv om staten tar styringen her, innebærer vel Byvekstavtalen finansiering av prosjekter som innbyggerne i Bergen har nytte av?

- Avtalen sier at staten skal betale 50 prosent og at kommunen skal ta resten. Men kommunen har ikke penger. Da blir det staten og bilistene som tar regningen, sier Aafløy. Han banker neven i bordet når han skal understreke poengene sine. Det blir en del banking gjennom intervjuet. Han og Folkeaksjonen vil ha en ny avtale til erstatning for Byvekstavtalen og vil ikke at bompenger skal finansiere kollektivtrafikksatsinger og sykkelveier, kun nye veier - og innfartsparkering.


- Dere vil ha et godt busstilbud, men trenger ikke Bergen både òg - både busser, flere utslippsfrie biler, innfartsparkering og bybane?

- Jo, men nei. Ikke bybane. I Oslo har dere et nett av t-bane og trikk som ble bygget for mange år siden, og Oslo er en by som er to og en halv ganger større enn Bergen. Det er for dyrt med bybane, slik det er det med Fornebubanen.

- Bergen er - som Oslo - også en by i vekst. Betyr ikke det noe?

Klikk på bildet for å forstørre.

Trym Aafløy mener Bergen kommune har gapt over for mye med bygging av Bybanen, her på Nesttun stasjon. Han vil kjempe imot at banen skal forlenges. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Veksten i Bergen er minimal, 0,4 prosent i året. Vi har 460 kvadratkilometer areal, og det bor folk nesten over alt. Vi har et omland, men der får de ikke glede av bybanen. Den banen du tok hit er 20 kilometer lang, og i en radius på 600 meter fra stasjonene kan folk gå. Blir det lengre, må de sykle eller ta bil.

Forsvarer innfartsparkering

Trym Aafløy fortviler over innfartsparkeringen for 120 biler som forsvant i Fyllingsdalen, da Bybanen sto ferdig. Han sier parkeringen ble brukt av folk som trengte bil morgen og ettermiddag, når de hadde brakt barn i barnehage og på skole, parkerte de bilen og tok bussen til jobb i byen. På vei tilbake, hentet de bilen og kjørte hjem.

- Da de bygget bybanen, fjernet de denne innfartsparkeringen, og det er ingen planer om å erstatte den, sukker han.

- Bortsett fra Folkeaksjonens standpunkt om bompenger, hva står dere for? Vet velgerne hva de får?

Klikk på bildet for å forstørre.

- Veiprising er verre enn bompenger. Veiprising er å flytte bomstasjonen inn i bilen din, sier Trym Aafløy, leder for Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Jeg tror vi var det første partiet i Bergen som offentliggjorde valgprogrammet vårt. Der står politikken vår.

- Jo, dere har et program, som alle de andre, men dere har ikke en politisk CV å vise til.

- Du får lese programmet vårt og se om du finner noe negativt der, for eksempel om skolepolitikk eller eldreomsorg. Skolepolitikken vår ligger midt i det politiske landskapet. Vi vil satse på læringsmålene, bekjempe mobbing, knytte flere aktiviteter til skolen, slik at skolebyggene ikke står tomme 16 timer i døgnet. Når det gjelder eldreomsorg ønsker vi at eldre skal få ha et godt liv. Det skal være enkeltrom til alle, mens ektepar må få lov til å bo sammen på sykehjem. Vi ønsker flere miljøterapeuter og mer aktivisering og vil se på hva kommunen kan spare ved å gi sykehjemmene oppvarmet middag istedet for å lage den på sykehjemmene.

- Betrakter du Folkeaksjonen som et sentrumsparti?

- Ja, samferdsel er spydspissen vår, bortsett fra det ligger vi i midten.

- Håper å vri politikken

Kandidatene på Folkeaksjonens liste i Bergen er, som Aafløy, ubeskrevne blad i politikken. Lederen beskriver gruppa slik:

- Vi er folk som ikke kommer fra politikken, men som ønsker å gjøre gode ting for byen. Vi håper å vri politikken - fra beslutninger mange ikke kjenner seg igjen i - til en politikk som setter innbyggerne først.

At kandidatene mangler politisk erfaring, mener Aafløy de tar igjen på andre områder:

- I gruppen vår har vi ressurssterke mennesker, for eksempel bedriftsledere som er vant til å ta ansvar, planlegge og være godt organisert.

Sier nei til eiendomsskatt

- Når dere tar til orde for å fjerne eiendomsskatten, så er det store inntekter som forsvinner for kommunene?

- Ja, i Bergen er det 861 millioner kroner. Det er forståelig at kommunene tyr til eiendomsskatten, men om du hadde fordoblet den, så ville det fortsatt vært for lite. Penger er som rus for enhver kommunepolitiker. Jo mer du får, desto mer vil du ha. Men eiendomsskatten er usosial. Skal du ha eiendomsskatt, må du iallefall sørge for fradrag for investeringer du gjør på huset.

- Men hvor skal dere spare inn, når alle disse inntektene - fra bompenger og eiendomsskatt - skal bort?

- I Bergen har vi et kommunebudsjett som har est ut til helt uforståelige summer, langt mer enn hva lønns- og prisveksten skulle tilsi. Ingen skal fortelle meg at en kommune med 22 milliarder kroner i budsjett ikke har rom for innsparing, sier Aafløy, som blir noe mer forsiktig når Nettavisen følger opp med spørsmål om hvor konkret det skal kuttes.

- Når vi eventuelt kommer i posisjon, blir det også min jobb å stille spørsmål. Hvordan fungerer ting i denne organisasjonen? Da vil jeg få en del svar, svarer han.

I tillegg til å kutte vekk bomringene, vil de også fjerne eiendomsskatten. Bompengelistas økonomiske mantra er at det koster mindre å drifte en veldrevet kommune. «Fortsette rasjonalisering», effektivisering og digitalisering av Bergen kommune” står det i partiprogrammet.

Kritiserer Ap, Høyre og Frp

- Uansett hvor mye penger en kommunepolitiker får, så opplever han at det er for lite. Ap har det i sitt DNA at de vil ha økt skatt og økte avgifter, men også regjeringspartiet Høyre, som vil redusere skattene, øker avgiftene. De etablerte politikerne sliter veldig med å tenke annerledes. Her tror jeg vi som ikke har erfaring fra politikken, men fra arbeidslivet og langt fra den politiske maktens tinder, kan ha noe å bidra med.

- Apropos DNA: Er det Frp - opprinnelig partiet til «sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep» - dere har mest til felles med?

- Nei, det er flere ulikheter enn likheter mellom oss og Frp. Riktignok ønsker ingen av oss bompenger, men se hvordan Frp opptrer i regjering når det gjelder bompenger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.