Det er nødvendig med 500.000 underskrifter for å få arrangert en slik avstemning, og det antallet ble nådd bare en uke etter at oppropet ble lagt ut på nett.

Fristen for å skrive under er utgangen av september. En domstol skal i etterkant avgjøre om de formelle kravene for å holde en folkeavstemning er oppfylt, og avstemningen kan avholdes så tidlig som våren 2022.

(©NTB)