Vedtaket er i tråd med et vedtak kommunestyret tidligere har gjort i saken. Folkeavstemningen skal avholdes innen 16. mai.

Kommunestyret gikk dermed imot rådmann Bjørn-Atle Hansens anbefaling. Hansen anbefalte før helgen å droppe den vedtatte folkeavstemningen og bli værende i Finnmark. Han sa til Altaposten at han mener regjeringen ikke vil godta at Alta blir en del av Troms.

Les også: Innlandet består – flertall i fylkestinget går imot oppdeling

Da kommunen i november 2021 avgjorde at de skulle ha en folkeavstemning, ble det bestemt at det skulle gjennomføres en utredning av de ulike konsekvensene av å gå inn i enten Troms eller Finnmark fylke. Utredningsgruppen har imidlertid opplyst til kommunestyret at det ikke har vært mulig å skaffe et konkret og faktabasert beslutningsgrunnlag, og at grunnlaget dermed er likt som i fjor.