Folkehelseinstituttet advarer mot ekteskap mellom søskenbarn. Men barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil ikke ta stilling til saken.

- Kan myndighetene i et helsemessig perspektiv anbefale at søskenbarn gifter seg?

Dette, og flere spørsmål om ekteskap mellom kusine og fetter, ville en Nettavisen-leser ha innvandrings- og integreringsminister Sylivi Listhaug til å svare på nylig.

I et brev til Listhaug ber han om at myndighetene svarer på om barn av foreldre som er søskenbarn, har større risiko for å få medfødte skader.

- Doblet risiko for medfødte misdannelser

Ministeren videresendte brevet til Folkehelseinstituttet (FHI), som nå har svart den undrende mannen.

- Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at barn av søskenbarn har doblet risiko for medfødte misdannelser, samt noe over doblet risiko for å dø i første leveår, lyder svaret fra fungerende avdelingsdirektør Pål Surén ved avdeling for arv og miljø.

FHI: - Fraråder slike ekteskap

Fra et helsemessig perspektiv fraråder derfor FHI søskenbarnekteskap.

- Det må dog understrekes at antall barn som blir syke er lavt både i søskenbarnekteskap og i befolkningen for øvrig, og det store flertallet av barn som fødes i søskenbarnekteskap er friske og har ingen skader, sier han.

Ekteskap mellom søskenbarn er fullt lovlig i Norge i dag.

- I Norge er søskenbarnekteskap vanlig hos folk med opprinnelse i Sør-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika. Den høyeste andelen finnes hos de med opprinnelse i Pakistan, hvor omkring 40 prosent av ekteparene er søskenbarn, sier Surén til Nettavisen.

Tendensen ser ikke ut til å gå i arv:

- Andelene ser ut til å synke i alle landgrupper, og innvandrerbarn som er født i Norge har lavere andeler enn foreldregenerasjonen.

Støtter utredning av forbud

Tallene - som er fra 2005 - viser at det blant ektepar hvor begge er født i Pakistan, er 44 prosent gift med søskenbarnet sitt. I ekteskap hvor én eller begge er født i Norge, er 35 prosent gift med en kusine eller fetter.

- Siden tallene er over ti år gamle, så antar vi at prosenten er en del lavere nå.

Surén sier det ikke finnes nyere statistikk på dette.

Regjeringen har som ett av sine mål «å utrede forbud mot søskenbarnekteskap av folkehelsemessige grunner».

Folkehelseinstituttet støtter en slik utredning, men sier de ikke har sett noe til den ennå. Også i 2011 støttet FHI et forslag om å utrede et forbud mot søskenbarnekteskap fra Aps integreringsutvalg.

- Opp til Stortinget

- Hva er status på den utredningen?

- Det er jeg usikker på, det må Helse- og omsorgsdepartementet svare for, sier han.

- Hvordan forholder dere dere til et forbud i saken?

- Vi tar ikke stilling til det, det er opp til Stortingets flertall å avgjøre, sier Surén.

Et forbud mot søskenbarnekteskap vil vi være av de eneste i Europa, og det tilsvarende lovforbudet i Christian den femtes Norske Lov fra 1687, som ble opphevet i 1800.

- Så vidt jeg vet, er det kun noen delstater i USA og Kina som praktiserer forbud, sier Surén.

- Vil vurdere forbud

Statssekretær Kai-Morten Terning i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skriver i en e-post til Nettavisen at regjeringen vurderer et forbud mot ekteskap mellom søskenbarn.

- I regjeringsplattformen har vi sagt at vi vil vurdere forbud mot ekteskap mellom fettere og kusiner basert på helsefaglige vurderinger, men vi har ennå ikke konkludert i saken.

- Statistikken viser at andelen foreldre som er søskenbarn har sunket forholdsvis mye de siste årene. Det er en positiv utvikling. Mange av de flyktningene som har kommet de siste månedene kommer fra land der søskenbarnekteskap er mer vanlig enn i Norge. Dette er noe vi må ta med i vurderingen av et eventuelt forbud, skriver Terning.

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke kunnet kommentere saken.