- Det er så langt rapportert om 218 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 2, hvorav 112 (51%) med covid-19 som hovedårsak. Dette er en foreløpig 23 % nedgang i nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak etter 145 i uke 1. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert. Små justeringer i tall for tidligere uker kan også forekomme, skriver FHI i sin siste ukerapport.

Og de fortsetter:

- Antallet innleggelser for covid-19 (hovedårsak) fortsetter å synke, sannsynligvis fordi omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon. Antallet innleggelser av personer som er smittet av SARS-CoV-2, men som har en annen hovedårsak til innleggelsen, øker. Det skyldes at det er utbredt smitte i samfunnet, inkludert blant dem som må på sykehus av andre årsaker enn covid-19. Disse pasientene utgjør nå halvparten av de nye innleggelsene.

- Trolig smitte mange hundre tusen

I ukerapporten blir det også lagt vekt på at det vil bli vanskelig de neste ukene å «løpe vekk» ifra omikronvarianten.

- Vinterbølgen av drevet av omikronvarianten vil øke de nærmeste ukene, og trolig smitte mange hundre tusen. Selv om varianten gir mindre alvorlig sykdom, kan det ventes noe flere innleggelser. Bølgen kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter, og økt fravær på grunn av sykdom og smitteverntiltak. Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter, står det å lese i rapporten.

Den kjente musikkmanageren er rasende på regjeringens koronatiltak:

En undervariant av omikron

FHI opplyser også at de ser en undervariant av omikron som vokser raskt i hele landet.

Les også: Dette diagrammet viser hvordan omikron er forskjellig fra delta og de andre virusvariantene

- En variant av SARS-CoV-2, inn til videre definert som en omikron undervariant, BA.2, øker hurtig i Norge. Fra 7 påvisninger den 4. januar til totalt 611 påvisninger 19. januar (hovedsakelig i Oslo) er denne utgaven av omikron i sterk vekst i forhold til den originale omikron, BA.1. Egenskapene til viruset er ikke kjent annet enn at denne er mer smittsom enn BA.1 og øker tilsvarende i Danmark og Sverige og kan se ut til å ta over for BA.1 allerede, skriver de.

- Rammer nå særlig uvaksinerte

FHI opplyser at høy vaksinasjonsdekning har bidratt til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom, men at uvaksinerte løper en stor risiko.

- Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer. I tillegg er vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer utsatt. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose, skriver de i rapporten.

Les også: FHI: Risikoen for sykehusinnleggelse med omikron er 2 promille

Per 16. januar 2022 har 41 prosent av befolkningen fått en oppfriskningsdose, hvor andelen er 87 prosent for alle fra 65 år og oppover, 73 prosent for dem over 45 år og 51 prosent for aldersgruppen 18 år og eldre, opplyser FHI.

Nesten fraværende

Folkehelseinstituttet frykter fortsatt en «tvilling-pandemi», hvor både koronaviruset og influensa er i omløp samtidig, men enn så lenge ser det lovende ut.

Les også: Fem grunner til ikke å bli omikron-smittet med vilje

- I ukene opp til jul var det en økning i influensatilfeller, men økningen stagnerte i uke 52. Verken tilfeller eller andeler med influensa har økt siste uken, og prevalensen blant testede er fortsatt svært lav for årstiden og ligger på 0,5 %, skriver FHI.