Gå til sidens hovedinnhold

Folket samles om Frognerstranda

Mange tusen mennesker har kastet seg inn i kampen for å få lagt E18 i tunnel langs Frognerstranda.

FROGNERSTRANDA: Planene om en ny motorvei langs Frognerstranda vekker harme i lokalmiljøet. Nå setter et firesifret antall mennesker det utvidede demokrati på prøve.

Sterkt engasjement

- Vi har registrert at det er sterke ønsker lokalt om å legge veien i tunnel, fortalte Knut Gløersen, prosjektleder for Vegvesenets Vestkorridorprosjekt, da Lokalavisen Frogner på nytt satte søkelys på saken i november i fjor.

Nå anføres det sterke engasjementet av to aksjonsgrupper, henholdsvis Aksjon Frognerstranda, som i første rekke vil se veien lagt i tunnel også langs Frognerstranda, og Naturvernforbundet, som kommer med et helt eget forslag til realisering av Oslopakke 3 og Fjordby-prosjektet.

"Det finnes ingen annen sivilisert by i verden som ville benytte et slikt område ved fjorden som motorvei. Vi tror Frognerstranda kan bli en attraksjon på linje med Holmenkollen og Viglands-parken" skriver Aksjon Frognerstranda på sine nettsider.

Akjsonsgruppen ledes av advokat Tor A. Fusdahl og J. andreas Melander, til daglig leder for Majorstuen & Bogstadveien næringsforening. De har allerede samlet inn 4700 underskrifter på sin hjemmeside: www.frognerstranda.no.

Aksjonerer i helgen

På lørdag og søndag vil Trafikkgruppen Oslo Vest i Naturvernforbundet aksjonere på Frognerstranda.

- Vi vil informere om vårt arbeid for å for å skape en ny Frognerstrand, forteller Terje Kronen i Trafikkgruppa til Lokalavisen.

Allerede i 2007 skrev Trafikkgruppa et brev til Bydel Frogner, hvor de kom med innspill til Fjordbyplanen.

- Utvikling av Filipstad og Frognerstranda gir en unik mulighet til å utvikle Oslos sjøside, forbinde Frogner med fjorden og knytte kontakten til Bygdøy, sier de i brevet, som er ført i pennen av styremedlem Martin Standley.

Naturvernforbundet ser for seg at de skisserte parkområdene innrettes mot spesielle aldersgruppers ulike behov: ungdommen kan få ballbinger, basketbane og skatepark - de eldre kan få et rekreasjonsområde med benker, hekker, prydplanter og fontener.

- Tunnel er målet

I januar ble det etablert en styringsgruppe for Oslopakke 3, hvor Oslo kommune er representert ved byråd for miljø og samferdsel Jøran Kallmyr.

- Vi er nå i en propsess hvor vi ser på ulike alternativer for trasevalg, for å regne på og kvalitetssikre kostnadsoverslaget, forteller Kallmyr til Lokalavisen.

Han gjør det klart at han i utgangspunktet deler syn med aksjonistene - E18 bør havne i tunnel.

- Mitt mål er at vi skal få gravd ned veien langs Frognerstranda, det vil gi et kjempeløft for området - både lokalt og for byen for øvrig. Men nå er det viktig at vi prosjekterer godt, så vi unngår kostnadsoverskridelser vi blant annet har sett i Bjørvika, sier han.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien