Gå til sidens hovedinnhold

For lett for unge å få tak i alkohol

Holmenkollen-helgen var vi igjen vitne til stup fulle og tynnkledde mindreårige som måtte tas hånd om av politi og frivillige. Hvor kom alkoholen fra?

Ungdom er spesielt utsatt for skadelige virkninger av alkohol. De tåler den langt dårligere enn voksne, og har liten eller ingen erfaring med hvordan den påvirker kroppen. Dessuten er de langt mer sårbare for negative hendelser, som vold, skader, ulykker, uønsket seksuell oppmerksomhet og i verste fall overgrep.

Det er derfor urovekkende at svært mange av de som var fulle og måtte hjelpes ned fra skogen forrige helg bare var 15- 16 år gamle.

Alkoholen kan de ha kjøpt i butikken på vei opp til festen. En fersk rapport fra ungdomsorganisasjonen Juvente, «Skjenkekontrollen», viser nemlig at én av fem av deres mindreårige kontrollører fikk kjøpt alkohol i dagligvarebutikk eller Vinmonopol i 2019.

Opplæring, terping og kontroll
Hva skal til for å unngå det som skjedde i helgen? En god start er å gjøre det vanskeligere for mindreårige i å få tak i alkohol. Det hviler et stort ansvar på dem som selger alkohol, noe ikke alle tar på alvor. Bransjen har hatt stor oppmerksomhet på opplæring i reglene for salg av alkohol, men det må kontinuerlig terping til.

LES OGSÅ: Alkoholbruk - er du i ferd med å den usynlige krysse grensen?

Alle under 25 år må spørres om legitimasjon ved kjøp av alkohol. Det må også bli lettere å frata slepphendte butikker muligheten til å selge alkohol. Men da må det også kontrolleres. Ifølge Juvente avdekket ingen kommuner i hele landet salg til mindreårige i løpet av 2019. Da er kontrollene for dårlige.

Hva gjør vi med langingen?
Om ungdommen ikke kjøpte selv, er det kanskje en eldre venn eller søsken som har handlet for dem. Det være seg øl, vin, rusbrus eller sprit. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Opinion for noen år siden, er venner og søsken den vanligste kilden til alkohol for unge under 18 år. Tett etterfulgt av «foreldrelanging», der poden får med alkohol hjemmefra, eller at mor eller far kjøper den for tenåringen i butikken.

Handelens ølsalgsråd, som er dagligvarebransjen og Bryggeri- og drikkvareforeningens felles råd for ansvarlig alkoholsalg, beskriver dette som en stor utfordring for kassamedarbeidere i dagligvarebutikkene.

Holdningsendring
De fleste foreldre vet at det ikke er lurt å gi barna alkohol, de vet at de gjør ungene en bjørnetjeneste ved å kjøpe alkohol til dem. Forskning viser at de som får alkohol av foreldrene, drikker ofte mer enn andre og har større risiko for å utvikle alkoholproblemer senere.

LES OGSÅ: Det er ikke like kult å drikke seg dritings lenger

Det er derfor smart å ikke bare si ja når tenåringen vil på fest – fordi «alle andre skal». Du bør hente på avtalt tidspunkt. Snakke med andre foreldre – bry deg litt mer i hvem, hva og hvor? Du er kanskje «kjip» i den unges øyne. Men det kan spare deg for bekymring, og ikke minst ungdommen for negative eller farlige opplevelser.

Fem gode råd til foreldre:
1. Snakk med ungdommen om alkohol, slik at de er forberedt på ungdomstiden og kan stå imot press

2. Sett tydelige grenser for hva som er greit og ikke er greit.

3. Ikke kjøp alkohol til ungdom under 18

4. Allier dere med andre foreldre. Snakk om felles grenser og innetider.

5. Vær tilgjengelig på telefon og hold deg våken slik at du kan hente ungdommen din – uansett tidspunkt på døgnet.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto