Gå til sidens hovedinnhold

- For noe tøys! Regjeringen må ikke gå av

Professor refser VG for å kreve statsministerens avgang. - Opposisjonen kommer heller til å tyne Jens.

Det er dagen derpå: 481 sider med tøff kritikk av 22. juli-håndteringen er i ferd med å sige inn.

Les hele rapporten her. (PFD, 32 MB)

Nettavisen skrev tirsdag morgen at Frp-leder Siv Jensen ville be stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) om å kalle inn til ekstraordinært storting for å få statsministerens redegjørelse. Enkeltaktører og VG krever statsministerens avgang.

Det synes professor Anders Todal Jenssen ved NTNU er noe tøv.

- Da viser de kun avmakt...
- VG reiser ikke mistillit uansett, så det har lite praktisk konsekvens. Det er opposisjonen som må bestemme seg for om de vil reise mistillit, og det tror jeg ikke skjer. De er ikke tjent med det - og er i mindretall. Så det eneste de oppnår er å vise sin avmakt, sier Todal Jenssen til Nettavisen.

Han tror likevel vi kan se «antydninger» til å fremme mistillit mot den sittende regjeringen.

- Men aller viktigst: Stortingsflertallet ligger fast - og det er snart et nytt valg. Arbeiderpartiet og søsterpartiene SV og Sp ønsker å bli sittende, og da blir de det.

- Storberget har jo gått
Todal Jenssen tror ikke noen i politisk ledelse må gå:

- Situasjonen i dag er at han som satt mest lagelig til for hogg - nemlig justisminister Knut Storberget (Ap) - har gått for lengst. Høyre er ikke tjent med å heve stemmen. Mye av svikten rammer regjeringer før 2005 – og når det kommer til stengingen av Grubbegata, hviler et ansvar på Oslo kommune, hvor også Høyre har spilt en rolle.

- Rigmor Aasrud er sjef for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Hvilke konsekvenser bør den manglende sikringen av Grubbegata få for henne?

- Jeg tror ikke det er tilstrekkelig til at hun må gå, det er for mange som er involvert, sier Todal Jenssen.

Hva angår leder av Politidirektoratet, Øystein Mæland (Ap), mener Todal Jenssen at dette blir opp til justisminister Grete Faremo (Ap).

- Til folket blir lei
- Hvor mye tør man bruke en slik rapport i et valgår til egen vinning?

- Jeg tror at alle partier er oppriktig interessert i å gjøre et best mulig arbeid. Men, jeg tror samtidig at opposisjonen kommer til å bruke rapporten for det den er verdt «mot» Stoltenberg & Co det kommende året.

Professoren ser ingen problemer med at det arbeidet som nå skal settes i gang, kan komme til å bli videreført at opposisjonen om et år.

- Stortinget blir kalt inn
Stortingspresident Dag Terje Andersen opplyser til Nettavisen tirsdag formiddag at Stortinget vil bli kalt inn til et ekstraordinært møte.

- Jeg synes også det her er en sak som gjør det naturlig å innkalle til et ekstraordinært møte, sier Andersen.

- Vi har startet forberedelsene til det, og vil prøve å få til et møte så snart det er praktisk mulig, sier han videre.

- Hvor fort kan dette møtet finne sted?

- Jeg tør ikke angi en dato. Det er mange komitéreiser nå, men det bør ikke ta veldig lang tid. Statsministeren har også gitt uttrykk for at han kan komme til Stortinget når som helst, sier stortingspresidenten til Nettavisen.

Andersen mener det er viktig at redegjørelsen kommer før Stortinget åpner i oktober.

- Det fordi det er en viktig redegjørelse som vi har ventet på, i sin form veldig klar og tydelig - noe som gir grunnlag for at statsministeren redegjør for Stortinget, sier han.

- Sendt brev
Statsminister Jens Stoltenberg tok mandag kontakt med stortingspresident Dag Terje Andersen og anmodet om å få gi en muntlig redegjørelse for Stortinget så raskt som mulig om hvordan regjeringen vil følge opp rapporten fra 22. julikommisjonen.

Statsministeren har tirsdag sendt brev til Stortingets presidentskap der han melder at han er «beredt til å gi redegjørelsen allerede for det inneværende Storting». Stoltenberg ønsker å fortelle hvordan regjeringen vil følge opp.

Knusende dom
12. august satte regjeringen ned en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom av terrorangrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya.

Forretningsadvokaten Alexandra Bech Gjørv har ledet kommisjonen, som påpekte mange store svakheter ved våre viktigste samfunnsinstitusjoner.

Les hele rapporten her. (PFD, 32 MB)

22. juli-kommisjonen konkluderer med at:

  • Angrepet på regjeringskvartalet 22/7 kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak.
  • Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere 22/7.
  • Flere sikrings- og beredskapstiltak for å vanskeliggjøre nye angrep og redusere skadevirkningene burde vært iverksatt 22/7.
  • Helse- og redningsarbeidet ivaretok de skadde og pårørende i akuttfasen på en god måte.
  • Regjeringens kommunikasjon til befolkningen var god. Departementene maktet å videreføre sitt arbeid på tross av skadene.
  • Med en bedre arbeidsmetodikk og et bredere fokus kunne PST ha kommet på sporet av gjerningsmannen før 22/7. Kommisjonen har likevel ikke grunnlag for å si at PST dermed kunne og burde ha avverget angrepene.

«Holdninger, kultur og lederskap...»
Kommisjonen har avdekket svakheter i viktige samfunnssystemer.

- Kommisjonens oppfatning er dessuten at det som grunnleggende skiller det som gikk godt fra det som gikk dårlig 22/7, i hovedsak er knyttet til holdninger, kultur og lederskap – og hvordan mennesker og organisasjoner utøver den myndighet de har fått, sa Bech Gjørv i en kommentar mandag.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?