I tillegg til dette har det de siste syv årene har det vært 1500 skyteepisoder i de tre største svenske byene.

Dette er ikke skremselspropaganda om hvordan ting kanskje kan bli i fremtiden, men en beskrivelse av dagens virkelighet i vårt naboland. Dette er en helt annen virkelighet enn i vårt kjære Norge, og en beskrivelse vi aldri håper at blir realitet her hjemme .

«Point of no return »

Jeg frykter Sverige har nådd et « point of no return ». Svenskene har latt sine innvandrings- og integreringsproblemer gå så langt at det kan være umulig å noen gang rette på. Jeg frykter også at vi i fremtiden vil se svensker som bor i problemområder flytte til Norge, også folk med innvandrerbakgrunn som har fått nok av det de se ser rundt seg.

Ingen andre vestlige Eurostat eller OECD-land har hatt en så stor asylinnvandring per innbygger som Sverige. I løpet av perioden 2007-2017 kom det 543 000 asylsøkere til Sverige. Det er 4 ganger så mange som til Norge.

Dette har også endret den svenske demografisammensetningen. I løpet av de siste 20 årene er befolkningen med innvandrerbakgrunn økt med over 1,2 millioner, mens befolkningen uten innvandrerbakgrunn har økt drøyt 29 000. Den store innvandringen av blant annet enslige mindreårige gutter har ført til at det er 11 prosent flere gutter enn jenter i aldersgruppen 15-19 år i Sverige.

Svensk politi sin lis te over utsatte områder omfattet noen år tilbake rundt 60 steder, over en tredel falt i kategorien «særlig utsatt» . «No- go » soner er ikke noe ukjent fenomen i Sverige og andre europeiske byer. Dette er heldigvis ikke noe vi har i Norge. Enda.

Politisk valg

Det er ikke uten grunn at svensk asylpolitikk og «svenske tilstander» brukes som skremselseksempler. Det vi ser i Sverige er resultat av politiske valg. Det er derfor viktig å ta innover seg at politiske valg vi gjør i dag, både relatert til innvandrings- og asylpolitikk, men også bekjempelse og håndtering av de utfordringene vi ser i kriminalitetsbildet i dag, har noe å si for hvordan tilstandene i vårt eget land blir i årene fremover.

De siste syv årene har det vært 1 500 skyteepisoder i de tre største svenske byene, hvor 131 personer er drept. Dette vises også i den offis ielle statistikken for drap, da det var 6 ganger så mange drap med bruk av skytevåpen i Sverige som i Norge fra 2015 til 2017 og s yv ganger så mange som i England og Wales, per innbygger.

Det var 1 772 påtente bilbranner i Sverige i 2017. I Norge var tallet 15. Den siste tiden har vi imidlertid sett flere eksempler på bilbranner. I Sverige ble nesten 100 biler tent på en og samme natt noen uker tilbake . I Oslo opplevde vi tidligere denne uken fire bilbranner på en natt i Godlia. Hvordan vi får stoppet disse tendensene nå, avgjør hvor mye ligner på Sverige fremover . Det er derfor viktig med en kompromissløshet når vi ser eksempler på «svenske tilstander» i vår egen hovedstad.

Innvandringsvalg

Valgkampen i Sverige er blitt dominert av innvandringsspørsmålet. Det er ikke vanskelig å forstå. Utfordringene blir nok heller ikke lettere å håndtere fremover, ettersom de nye prognosene fra viser at Sverige vil motta 300 000 innvandrere de neste tre årene.

Svensk i nnvandringspolitikk skremmer meg . Jeg blir også skremt når vi nå ser nazister mønstre og demonstrere på gatene i Sverige, og brake løs med politiet. Giftig politikk har avlet mer gift, og vi er ikke sikret fra at problemene i Sverige kan smitte over grensen til oss med tiden.

Jeg frykter at Sverige har nådd et punkt hvor det er for sent å snu. For Norges del kan vi sette en stopper allerede nå, før vi lar ting gå noe lengre.