Mens sykefraværsdebatten raser, slipper landets 169 folkevalgte å føre eget fravær fordi de er unntatt Arbeidsmiljøloven.

Leder i Arbeids- og sosialkomiteen, Robert Eriksson (Frp), kaster seg gjerne inn i debatten om sykefravær på Stortinget.

- Bør føres statistikk
- Jeg synes det bør føres statistikk for dette, selv om vi er unntatt Arbeidsmiljøloven og har en annen type oppgjør med staten, sier Eriksson til Nettavisen.

- Og - jeg gjerne skulle gått hjem klokken 16, smetter han humoristisk inn.

Svar skyldig
Eriksson uttalte seg knallhardt om unnasluntrerne da statsministeren snakket om sykefravær på NHOs årskonferanse i forrige uke.

- Når «Kari» har festet hele helgen og lar være å komme på jobb mandag, er det på sin plass å stille spørsmål ved det, sa Eriksson til Nettavisen da.

- Vet du om mange på Stortinget som «skulker»?

- Nei, det gjør jeg ikke, svarer Frp-politikeren.

- Fornuftig
Eriksson mener det er fornuftig å begynne med denne registreringen så fort som mulig:

- Jeg håper det kan skje i løpet av kort tid. Det vil helt klart gi oss politikere økt troverdighet i debatten, sier han - og presiserer:

- Det vil legitimere Stortingets arbeid på en helt annen måte, selv om det vil by på noen vanskeligheter. I dag har jeg hjemmekontor i Nord-Trøndelag første del av dagen, før jeg skal i Stortinget senere i dag. Men vi har en bedriftshelsetjeneste som kan bidra mer!

- Kun «innpiskeren» må varsles
I dag er det slik at kun «innpiskeren» i partiet trenger å få beskjed, hvis du er syk:

- Hvis du er satt opp til votering og blir syk, må du gi beskjed. Partiet er avhengig av to-tredels deltagelse, forklarer han.

- I forlengelsen av dette bør bedriftshelsetjenesten varsles ved sykdom, slik at fraværet noteres og sykmelding leveres, avslutter Eriksson.

Høyre: - Grei ordning
Leder i Helse- og omsorgskomitéen, Bent Høie (H), er ikke enig med Eriksson:

- Dagens ordning er grei, fordi Stortinget er en veldig spesiell arbeidsplass. Vi jobber hele veien, og ingen tar jobben fra oss. Dette er et verv, presiserer Høie.

- Stortinget er ikke vår arbeidsgiver. Hva ville konsekvensene bli av å gjøre Stortinget til en mer ordinær arbeidsplass, spør Høyre-politikeren.

- Langtidsfravær registreres
Høie synes det er viktig å holde debatten på rett spor - den dreier seg om langtidsfraværet:

- For oss er det slik at vi ved langtidsfravær, søker om sykepermisjon, så det fraværet registreres. Det vil bli veldig dyrt hvis vi skal søke om dette ved én dags fravær, og vara skal kalles inn, sier Høie.

På Stortingets hjemmesider står følgende:

«Presidentskapet mener det er en god praksis at sykmelding innleveres når det søkes om sykepermisjon fra Stortingets møtevirksomhet.»

- Intet grunnlag
Seksjonsleder Bård Knutzen forklarer dagens ordning slik til Nettavisen:

- Representantene faller ikke inn under arbeidstakerbegrepet og det innrapporteres følgelig ikke sykefravær for disse til Statistisk Sentralbyrå eller andre. De har heller ingen fastsatt normalarbeidstid per dag/uke/måned, og det finnes således intet grunnlag å basere fraværstall på.

Han presiserer også at:

- Tilstedeværelse og fravær knyttet til de formelle møtene på Stortinget, framgår selvsagt i referatene og protokollene, sier Knutzen til Nettavisen.

Borte hver 13. dag
Fra 3. kvartal i 2008 til 3. kvartal i 2009 økte det samlede sykefraværet med 11 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) - og det bekymrer Stoltenberg.

Les også: - Ikke unnskyld at du er syk

- Når sykefraværet har økt med 11 prosent fra 3. kvartal i 2008 til 3. kvartal i 2009, så er det alvorlig. Men det betyr ikke at norske arbeidstakere plutselig har fått 11 prosent dårligere arbeidsmoral, sa Stoltenberg på NHO-konferansen.