Gå til sidens hovedinnhold

Forbereder ny bydel

I høst ble bydelsutvalget på Søndre Nordstrand informert om at det er satt igang planarbeid for utbygging av Gjersrud /Stensrud. 20. januar er det informasjonsmøte for alle.

GJERSRUD / STENSRUD: For mange år siden var det planer om å legge Oslos nye utbyggingsbydel til Gjersrud/Stensrud. Men liten bygge- og kjøpeinteresse resulterte i at planen ble lagt i skuffen.

Nå er imidlertid forholdet helt annerledes, og Plan- og bygingsetatens folk har satt seg ved tegnebordene igjen.

Info-møte

At det er snakk om et stort utbyggingsområde, er helt klart. Men hvor stort og hvor mange boliger? En del spørsmål kan interesserte få svar på ved torsdag 20. januar å legge veien til Bjørnholt skole. Der blir det nemlig informasjonsmøte mellom klokken 18 og 20.

Les også: Vil ha info-møte om Åsland-området

Stort område

Utbyggingsområdet det er snakk om ligger øst for E6 og sør for Enebakkveien mot Åsland/bygrensen.

Det er snakk om å få inn et sted mellom 5000 og 7000 boliger.

Infrastruktur

Med så mange mennesker, må det også gjøres et nøye forarbeid med tanke på infrastruktur - veier, forretninger, skoler og barnehager.

Åsland

Bydelsutvalget på Søndre Nordstrand har vært veldig opptatt av Åsland-området som er en del av det området som skal reguleres. Her har vi jo som kjent idag både pukkverket, den vedtatte planen for skytehallen, riggområde for det nye jernbanesporet Olso-Ski og asfaltverk.

Langt frem

Da Plan- og bygningsetaten i høst informerte BU, ble det sagt at det er langt frem til bygging i området. Et par år vil gå til bare den grove planleggingen.

Så kommer detaljene, og ikke minst må det finnes penger til å finansiere.

Men det er viktig å få innspill tidlig i prosessen, og det er derfor satt en frist til 18. februar for de som allerede nå har noe å bidra med. Forøvrig blir det altså mye informasjon å hente på Bjørnholt skole torsdag 20. januar.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien