Prisportalen «Hvakostertannlegen.no» ble midlertidig nedlagt under koronapandemien.

Portalen fungerte som en tjeneste hvor man kunne sammenligne pris på tannhelsetjenester, men var gjenstand for kritikk i årene før nedleggelsen. Blant annet skal plattformen ikke ha hatt tilstrekkelig datagrunnlag, noe Forbrukerrådet selv har bekreftet overfor Faktisk.no.

Tannlegene måtte selv rapportere data, noe som førte til at prisene portalen opererte med ofte var feil.

I 2021 ble det i statsbudsjettet satt av hele fem millioner kroner til en utbedring av portalen, men to år senere er portalen fremdeles nedlagt.

Tjente ikke ønsket formål

Til Nettavisen bekrefter Gunstein Instefjord, leder for forbrukerpolitikk i Forbrukerrådet, at det ikke er sikkert at prisportalen noensinne vil gjenoppstå.

– Portalen i den formen den hadde vil ikke bli relansert, slår Instefjord fast.

Han forklarer at portalen ikke tjente det formålet de hadde ønsket.

– Vår kartlegging konkluderte med at portalen ikke hjelper de forbrukergruppene som er mest sårbare, og at de behovene forbrukerne har, ikke lar seg løse godt nok med denne portalen.

Har brukt pengestøtte andre steder

I tillegg opplyser Instefjord at midlene som ble tildelt i 2021, ikke utelukkende har gått til utvikling av portalen.

– Prosjektet viste at portalen ikke fungerte etter hensikten på grunn av mangelfulle data og at daværende portal ikke dekket behovene hos forbrukerne. Midlene gikk også til et prosjekt for å sikre effektiv og stabil drift for våre digitale tjenester, inkludert Hvakostertannlegen.no, opplyser han.

Til Nettavisen opplyser statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, i Helse- og omsorgsdepartementet, at deler av de fem millionene blant annet har gått til å videreutvikle et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

– I 2021 ble midlene delvis brukt til å videreutvikle dette registeret, blant annet for å muliggjøre automatisert innhenting av priser fra tannhelsetjenesten, forklarer Rønning-Arnesen.

Tannlegene reagerer

Nyheten om at midlene har blitt brukt til mer enn bare prisportalen, faller ikke i god jord hos Den norske tannlegeforening (NTF).

De er spesielt kritiske til at midler har gått til Helsedirektoratets arbeid med .

– KPR er et kommunalt pasientregister – det er ikke et register som skal brukes til å innhente priser fra en helprivat tannhelsetjeneste, og det har ingenting med utvikling av prisportalen å gjøre. Dette er å blande kortene. Vi er for en automatisk prisinnhenting, hvis man skal hente inn/rapportere pris, men dette har ingen ting i et register som KPR å gjøre, forklarer Camilla Hansen Steinum, fagsjef i NTF og fortsetter:

– Det er også juridiske problemstillinger og personvernhensyn rundt dette som vi mener myndighetene ikke tar nok på alvor. NTF har hele tiden anbefalt at det eventuelt etableres et eget Tannhelseregister hvis de skal samle inn informasjon fra privat tannhelsetjeneste.

Les også

Merker du dette når du pusser tennene, må du komme deg til tannlegen: – Svært alvorlig

Gjenoppstår i ny drakt?

Til tross for tannlegenes skepsis, håper både Helsedirektoratet og Forbrukerrådet at KPR kan være nøkkelen til en fungerende prisportal også for tannlegetjenester.

– Helsedirektoratet vil utvikle en egen teknisk løsning for behandling av data hvor informasjon om pris er en av flere variabler. Vi har diskutert mulighetene med Forbrukerrådet til at KPR formidler data eller statistikk videre til dem, slik at det kan publiseres en egen prisportal fra Forbrukerrådet, forklarer Olav Isak Sjøflot, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Skulle Helsedirektoratet lykkes i å etablere et fungerende register, utelukker ikke Forbrukerrådet at en ny portal vil kunne se dagens lys en gang i fremtiden.

– Vi håper direktoratet lykkes i å automatisere innhenting av data, som vi kan bruke til å informere forbrukerne om hva som er prisnivået på ulike tannhelsetjenester, sier Instefjord.

Les også

Ole Andreas er helt klar: – Jeg vil dø

– Egner seg ikke for en prisportal

Uavhengig av løsning for innhenting av data, er NTF skeptiske til praksisen med prisportal. Det forklarer president Heming Olsen-Bergem.

– NTF har hele tiden vært kritiske til en slik prisportal fordi tannleger ikke selger produkter, men utfører helsetjenester, som ikke egner seg for en prisportal, forteller han til Nettavisen og fortsetter:

– Fokuseringen på «billigst» tar oppmerksomheten bort fra de faglige, kvalitets- og pasientsikkerhetsmessige aspektene ved enhver tannbehandling. Prisene som formidles i portalen, gjenspeiler ikke individuelle forskjeller pasienter imellom, og kan ikke brukes som overslag for hva tannbehandlingen vil koste for den enkelte pasient.

Han er klar på at portalen må endres, dersom NTF skal kunne stille seg bak den.

– NTF er skeptiske til en relansering av prisportalen hvis den ikke endres.