Gå til sidens hovedinnhold

Fordeling av statlige penger

For 2006 fikk Søndre Nordstrand 980.000 kroner i støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet til såkalte barne - og ungdomstiltak i større bysamfunn. Nå skal midler for 2007 fordeles.

Søndre Nordstrand:Som sagt fikk bydelen nesten 1 million kroner i fjor, og det er gitt signaler om at det kan bli i samme størrelsesorden i år.

Bydelsdirektøren har laget et forslag til hvordan pengene kan fordeles. Det er satt opp to alternative tildelingsbeløp.

I innstillingen heter det at ungdom i alderen 12-25 er målgruppen, og pengene skal gå til utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljøer. "Barn og unge med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid og innsats som fremmer integrering er høyt prioritert." Det er kommet inn 7 søknader om tildeling, og disse utgjør en søknadssum på kr. 1.830.800,-. Dette er altså nesten det dobbelte av hva bydelen fikk av slike midler for 2006.

Bydelsdirektøren har derfor i sin innstilling både satt opp alternative forslag, det ene basert på søknadssummen, det andre som til sammen utgjør hva som forventes å komme.

Søknadene

Bydelsdirektøren har satt opp følgende prioriterte liste som blir lagt frem for bydelsutvalget 1. februar etter først å ha vært behandlet i Kultur- og oppvekstkomiteen i bydelen.1) Meningsfull fritid
. Dette er videreføring av et prosjekt knyttet til Mortensrud aktivitetshus rettett mot gutter i alderen 13 -16 år med ADHD og/eller atferdsproblemer. Søknadsbeløp 252.000,-. Alternativ B - kr. 140.000,-.2) Helårs turvirksomhet til Veisten gård og Håøya
. Dette er en videreføring av flere års virksomhet knyttet til Sønder Holmlia Fritidssenter. Søknadsbeløp 375.000,-. Alternativ B - kr. 160.000,-.3) Drift av Åsbråten kulturkafé
. Dette er et nytt prosjekt med tanke på å gi utsatt ungdom et opplæringstilbud. Også dette er knyttet til Søndre Holmlia Fritidssenter og er for målgruppen ungdom 18-25 år som faller utenom ordinær utdanning og arbeid. Søknadsbeløp 500.000,-. Alternativ B Kr.450.000,-.4) Summer in the City
. Videreføring av et tilbud på Søndre Aas gård. Tilbud til jenter i sommerferien. Søknadsbelløp 94.500,-. - Alternativ B Kr. 80.000,-.5) Det etniske stabburskjøkken
. Også videreføring av et tilbud på Søndre Aas gård til jenter ned annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Søknadsbeløp 279.300,-. - Alternativ B Kr. 150.000,-.

Bydelsdirektøren har foreslått avslag på Holmlia ungdomsklubbs søknad på 30.000,- til drift og foreslår også avslag på søknad på 300.000,- fra Norges Jeger- og fiskerforbund til prosjekt " Fiske i storbyen".

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua