Gå til sidens hovedinnhold

Foreldre frykter baseskole

Foreldre på Munkerud har mobilisert en aksjon mot det de mener blir en gammeldags baseskole på Munkerud.

MUNKERUD: Det er vedtatt at det skal bygges ny skole på Munkerud for 1. - 7. klasse med plass til 735 elever. I tilknytning til skolen kommer også barnehage og flerbrukshall. Utbyggingsprosjektet, slik det foreligger i dag, forutsetter riving av skolebyggene.

Saken har vært lagt ut for offentlig ettersyn, og Byantikvaren har kommet med innsigelser når det gjelder rivingen. Saken er nå til behandling i Plan- og bygningsetaten og forventet behandling i bystyret er juni 2009. Munkerud skole er planlagt ferdigstilt i slutten av 2011 avhengig av bystyrets beslutning.

Men ikke alle er fornøyd med skoleplanene. Flere foreldre frykter at Munkerud skal bli det de kaller en «gammeldags baseskole».

LES OGSÅ:- Følger retningslinjer

Foreldreaksjon

Torleiv Maseng og Sverre Aastorp har begge barn på Munkerud skole og er svært bekymret for de planene som nå ligger på bordet.

Et av hovedpoengene våre er at den planlagte skolen har liten fleksibilitet, den er ikke tilrettelagt for å kunne brukes til klasseromsundervisning. Baseskoler er på vei ut, og denne bygningen er kun egnet for det. Det vil være umulig å bygge om uten store kostnader hvis det ikke skulle fungere, sier Maseng som sammen med Sverre Aastorp har gått i bresjen for en aksjon de kaller «Foreldreaksjonen mot gammeldags baseskole på Munkerud».

Blogg

Maseng og Aastorp har opprettet en blogg, http://motmunkebase.blogspot.com, hvor de belyser sine synspunkter.

Det som irriterer mange er at prosessen er så dårlig forankret i nærmiljøet. Dette dreier seg om et prosjekt med en rammebevilgning på 0,5 milliarder kroner. Noen vil hevde at vi er for sent ute, at prosjektet er kommet for langt, men vi mener vi er kommet på banen akkurat i tide. Rundt ti millioner kroner er brukt på forprosjektet, men det er bedre å stoppe nå før man bruker en halv milliard på en skole som kanskje ikke fungerer, sier Maseng. Foreldreaksjonen får støtte fra hovedverneombudet for osloskolen Knut Myhrer.

Det er kjent at jeg er skeptisk til denne typen skoler. Det er fint med store åpne rom, men det må også være rom for å sitte i fred og ro. Vi mangler rett og slett arealer til å bygge denne typen skoler i Oslo. Det blir veldig trangt på Munkerud skole i de såkalte hjemmeområdene, og derfor tror jeg ikke det blir noe godt prosjekt, sier Myhrer.

Skoleplanene

Dette er byggeprosjektet slik det ser ut i dag:

Skolen skal ha et innvendig læringstorg med oppløftet tak og vinduer som sikrer lys ned i torget. Skolens undervisningsarealer er organisert i syv hjemmeområder, slik at hvert årstrinn har sitt eget, faste hjemmeområde. Skolen er planlagt med spesialrom for kunst og håndverk, mat og helse, matematikk/natur og miljø, musikk og bibliotek. Skolen har egen kultursal i tilknytning til musikkrommet og vil få to auditorier som er tilrettelagt for formidlingsundervisning. Kroppsøving vil skje i flerbrukshallen som er integrert i skolen. Barnehage, kultursal og felles kantine skal ligge i første etasje. Flerbrukshallen skal ligge i tilknytning til hovedinngangen fra Oberst Rodesvei. Hele skoleanlegget skal være universelt utformet og miljøvennlig.

Snarlig behandling

Nordstrand bydelsutvalg har foreløpig ikke uttalt seg om nye Munkerud skoles pedagogiske utforming, men Knut Hedemann (A) som er leder for bydelens komité for barn, unge og kultur, forteller at han har fått flere bekymringsmeldinger vedrørende skoleprosjektet.

Problemet er vel at fellesarealene også er gjennomgangsareal. Man må gå gjennom basene for å komme til grupperom. Det mener noen kan være forstyrrende, forteller Hedemann og legger til:

Jeg vil ikke uttale meg om det pedagogiske, men jeg synes det er uheldig hvis bygningen ikke har innebygd fleksibilitet til å kunne endres hvis det skulle vise seg å ikke fungere. Dessuten vil en slik omveltning av et skolesamfunn krever mye opplæring av dem som jobber der, ellers fungerer det i hvert fall ikke, forteller Hedemann. Rektor Morten Sesseng påpeker at skolens ledelse har fått signaler fra Undervisningsbygg at slik ombygging skal være mulig hvis nødvendig. Planene er nå behandlet i Plan- og bygningsetaten og reguleringsplanen er sendt byrådsavdelingen for byutvikling, opplyser Harald Øvland ved Utdanningsetaten. Deretter skal planen til behandling i byutviklingskomiteen og i bystyret.

Massiv støtte

På foreldreaksjonens blogg har allerede flere hundre foreldre og andre i nærmiljøet skrevet seg på et opprop mot skoleprosjektet.

Vi fikk rundt to hundre støtteerklæringer i løpet av noen dager, forteller Aastorp som er overveldet over støtten de nå opplever. Han tror særlig elever som sliter med konsentrasjonsvansker, vil få problemer i den planlagte bygningen.

Når så mange elever skal samles i et stort rom blir det mye visuell støy som kan være veldig forstyrrende. Det blir helt feil å forsere dette prosjektet bare for å ha ferdigstilt skolen i henhold til planen. Skolen skal stå der i mange år, det må gjøres riktig, påpeker Aastorp.

Nå håper vi politikerne vil gripe inn og sørge for at folket blir hørt, sier Maseng.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted