Foreldre påvirker skoleresultatene

Foto: Bjørn Sigursøn (Scanpix)

Har du høyt utdannede foreldre, får du best resultater på skolen.

22.02.13 20:32

Elever med høyt utdannede foreldre har best resultater på de nasjonale prøver, viser statistiskk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nettavisen omtalte i fjor høst resultatene fra de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk.

Søk på din skoles resultater nederst i saken!

- Bedre på alle prøver
Nå har SSB gått nærmere inn i tallene, og som tidligere år er det altså en klar positiv sammenheng mellom prøveresultater og foreldrenes utdanningsnivå.

- Barn av foreldre med høyere utdanning skårer bedre enn øvrige elever på alle prøvene. I både regning og lesing på femte trinn er det tre ganger så mange på det øverste mestringsnivået blant elevene som har foreldre med universitets- eller høgskoleutdanning sammenlignet med barn av foreldre som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, opplyser SSB.

Ved å sammenligne resultatene fra åttende trinn med mestringsnivået elevene oppnådde i femte trinn, ser man også at de elevene som har foreldre med høyere utdanning, i større grad klarer å forbedre mestringsnivået.

Andelen som går fra lavt mestringsnivå i lesing på femte trinn til middels nivå på åttende trinn, er 10 prosentpoeng høyere blant elever som har foreldre med høyere utdanning.

Barn av foreldre med høyere utdanning som fikk et høyt mestringsnivå i femte trinn, klarer også i større grad å opprettholde et høyt mestringsnivå til åttende trinn, og da spesielt innenfor regning.

Også bosted avgjør
Resultatene avslører også en klar sammenheng mellom elevenes prestasjoner og hvor sentralt de bor.

Elevene i de mest sentrale kommunene har de beste resultatene.

Men resultatene er ikke mye bedre for gruppen som bor sentralt, hvor foreldrene ikke har universitets- eller høgskoleutdannelse.

Dårligere for innvandrere
Gjennomgangen viser i tilegg at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har en større andel elever på de laveste nivåene, og lavere andel på de høyeste nivåene enn øvrige elever.

- Unntaket er engelsk på femte trinn, der norskfødte med innvandrerforeldre oppnådde best resultat. Forskjellene er tydeligst på femte trinn og størst i norsk og minst i engelsk, ifølge SSB.

Norskfødte med innvandrerforeldre på åttende trinn er nærmere de øvrige elevene.

Nasjonale prøver 2012

Nettavisen publiserte i fjor høst både de fylkesvise resultatene - og resultatene for alle landets skoler - i høstens nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning. Her får du oversikt over sakene vi har skrevet:

Lesing:
Søk på din skole: Her er de beste skolene
Fylkesresultatene: Jenter er flinkest til å lese
Den beste skolen: - Slik ble vi best i landet
Reaksjoner: - Hvorfor er Kristin Halvorsen helt taus?
Kristin Halvorsen: - Litt sånn politisk smålighet

Engelsk:
Søk på din skole: Her er skolene som er best i engelsk
Fylkesresultatene: Her er de beste fylkene

Regning:
Søk på din skole: Disse skolene er best i landet
Fylkesresultatene: Gutter er bedre enn jenter i matte

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag