Det er gjennom et program fra TV Visjon og den amerikanske predikanten Thurman Scrivner, at Lundteigen og andre reagerer.

Uttalelser som: «Har du handikappete barn, så er det du som har syndet» og «Dersom en kvinne ikke lyder sin mann i alle ting blir hun syk, eller hennes barn syke, eller begge parter blir syke».

Scrivner har også sagt at mennesker i menigheten dør av kreft fordi de har syndet.

Sp-politikeren utfordrer nå Kirken til å møte Visjon Norge og diskutere kirkelige spørsmål utover menighetsgrensene, skriver Bygdeposten.

Like ille som Hells Angels

Det er flere enn Lundteigen som har reagert på påstandene Visjon Norge og Scrivner fremmer i sine foredrag og på TV Visjon Norge. Tor Kenneth Talmo (Ap) uttalte seg på lørdag om saken i Bygdeposten.

- At Visjon Norge er i Øvre Eiker, er like ille som at Hells Angels har tilhold i bygda, sa kommunestyrerepresentanten til avisen.

I april 2005 fikk Stiftelsen Visjon Bibel Center konsesjon av Øvre Eiker kommune til kjøp av gamle Åsgård skole i Hokksund, hvor de i dag har gjestegård og bibelskole.

- Hadde jeg vært klar over det jeg vet i dag, om måten de jobber på, hadde jeg aldri stemt for å gi dem konsesjon, sier Talmo nå.

Mange føler seg støtt

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Vestfossen føler dette er en sak som bør belyses.

Lundteigen mener eksempelvis at påstandene om at foreldre som får handikappede barn, har syndet, er sterkt å høre fra en kristen menighet.

- Mange vil føle seg støtt av slike påstander, og jeg utfordrer derfor prosten og Den norske kirke i Øvre Eiker til å ta initiativ til et åpent møte, hvor Visjon Norge kan legge fram sitt budskap, sier Lundteigen.

Han mener det vil være naturlig at representanter for andre trossamfunn også deltar på møtet, slik at man kan diskutere slike kirkelige spørsmål ut over menighetsgrensene.

- Jeg stiller selv gjerne opp på et slikt møte, som tilhører og for å stille spørsmål til utsagnene fra Visjon Norge, sier Lundteigen.

Psykisk sterkt å høre

Han mener det også oppleves som psykisk sterkt å høre at alvorlige sykdommer skyldes synd.

- Etter min vurdering er det ikke religiøst belegg for å kunne hevde at alvorlig sykdom er et resultat av synd. Det er for meg å gå langt over grensen, sier Lundteigen.

Han mener ytringsfriheten i Norge må settes høyt, men at det likevel må være lov å til å stille spørsmål omkring hva en kristen menighet kan si og sende på TV.

- Ytringsfriheten må respekteres

Stortingsrepresentant og medlem av Stortingets justiskomité Anders B. Werp fra Skotselv har følgende kommentar på saken:

- Jeg kjenner ikke saken i detalj, men i Norge har vi ytringsfrihet og det er bra. Ytringsfriheten må vi respektere, og så lenge ikke man ikke bryter norsk lov kan vi ikke reagere hver gang vi hører noe vi ikke liker, sier Werp.

Ut over dette ønsker ikke Werp å kommentere utspillene fra Visjon Norge.

Les flere nyheter fra Bygdeposten.