*Nettavisen* Nyheter.

Foreldre straffet for barneoppdragelse

Foto: Franck Camhi (Getty Images/Hemera)

Tråkket over streken for hva Norge aksepterer i barneoppdragelsen. Nå får de svi.

08.06.13 09:56

Det afrikanske ekteparet kom til Norge i 2009. De har begge høyere utdanning og mannen har en bedre jobb innen akademia. Nå er de dømt til samfunnsstraff fordi de har benyttet ulovlige metoder i barneoppdragelsen. Begge har begge akseptert dommen, og sagt unnskyld til barna. Ut fra dommen går det fram at de ikke hadde kunnskap om hva voldelig barneoppdragelse gjør med barna.

Det afrikanske paret er ikke alene. Bare i Oslo tingrett er to foreldrepar med minoritetsbagrunn tiltalt for voldelig barneoppdragelse kommende uke.

- Vi vet fra flere nasjonale undersøkelser at barn med minoritetsbakgrunn er mer utsatt for vold enn etnisk norske barn, sier fagsjef Camilla Kayed i Barneombudet til Nettavisen. Hun uttaler seg på generelt grunnlag, uten å kjenne til den konkrete saken. e

Kayed sier at man mange steder i landet har gjennomført flerkulturell foreldreveiledning for å gi foreldre andre verktøy enn vold til bruk i barneoppdragelsen.

- Det virker, og vi ønsker at disse kursene skal gjennomføres i alle norske kommuner, og bli en del av samfunnsfagudervisningen på norskopplæringen, og en del av introduksjonskursene. Alle skal få muligheten til å gå gjennom et slikt kurs når de kommer til Norge, sier hun.

Slått på rompa med en gren eller pinne
Det afrikanske paret er dømt for familievold etter straffelovens paragraf 219.

Foreldrene har flere barn mellom fem og ni år som alle ble utsatt for den samme avstraffelsen når de hadde gjort noe galt.

I dommeravhør har barna fortalt at de ble slått på rompa med en gren eller pinne, tvunget til å dusje i kaldt vann, og tvunget til å stå på kne i over ti minutter. Dette skjedde cirka annenhver måned.

Har du tips til denne saken? Kontakt Nettavisens journalist.

Får kurs i barneoppdragelse
Både mor og far har erkjent at de har benyttet fysiske avstraffelser på barna, men fortalt at det ikke ble benyttet pinne eller gren når barna ble rist på rumpa. Retten har derimot trodd på barnas forklaringer. I tillegg har barna beviselig fått risp på rumpa som følge av avstraffelser.

Tingretten slår fast at ingen av foreldrene kjente til skadevirkningene av å slå barn i barneoppdragelsen. Etter at den fysiske barneoppdragelsen ble avslørt, begynte de på kurs for å lære hvordan man setter grenser for barn uten å bruke fysiske avstraffelser.

«Mor har gitt barna sine lovnad om at det aldri skal skje igjen og bedt om unnskyldning (...) Far angrer sin oppførsel, og han har sagt unnskyld til barna sine» står det i dommen.

Voldsregime
For at foreldre skal kunne dømmes for familievold må volden kunne betegnes som «grov». I forarbeidene til loven står det i tillegg til selve handlingen legges vekt på at handlingen kan skape frykt for nye krenkelser. Retten mener at den fysiske volden ikke trenger å være omfattende for at foreldene skal bli dømt. Det avgjørende er at den fører til en varig frykt i barna.

«Retten er av den formening at slag mot rompe med pinne/grein, dusjing i kaldt vann og det å stå på kne er vold i lovens forstand. Det som tilsier at volden skal subsumeres innunder paragraf 219 er først og fremst at den gjentas flere ganger som et ledd i et oppdragelsesregime, og hvor trusselen om å benytte vold inngår som en del av opplegget. Det foreligger sterke psykologiske bindinger mellom barna og foreldrene. Det faktum at foreldrene - som er ment å være barnas trygge havn - har benyttet seg av metoder for å skape frykt og redsel, rammes av bestemmelsen. Det samme gjelder vitne til slik voldsbruk, og trusler om voldsbruk».

- Ikke så langt unna
- Vi skal ikke så langt tilbake i vår egen historie før det var greit å slå barn, og vi skal heller ikke reise så langt bort fra Norge før det er greit å slå barn i dag. I England er det for eksempel ikke forbud mot dette.

- Kan det være de som har rett og vi som har feil når det gjelder denne typen barneoppdragelse?

- Nei, vi har nok forskning til å kunne konstatere at det er skadelig for barna å bli utsatt for vold i barneoppdragelsen, uansett om det er en ørefik eller mer. Det gjøres en masse arbeid rundt i verden for å få stopp på vold mot barn, sier Kayed.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag