BORGARTING LAGMANNSRETT (Nettavisen): Under rettssaken til Viggo Kristiansen holdt bistandsadvokat for de etterlatte foreldrene en redegjørelse om hvordan Baneheia-saken har vært for de etterlatte foreldrene (se faktaboks om saken under).

– Foreldrene vet at begge jentene mellom klokken 19.00–20.00 ble utsatt for seksuelle overgrep. Begge ble voldtatt. Begge ble stukket med kniv. Lena skal ha dødd fort. Men det er usikkert når Stine Sofie døde. Obdusentene skal ha holdt det åpent at Stine Sofie ble drept flere timer etter at hun ble stukket med kniv, sa bistandsadvokat Håkon Brækhus i retten.

Les også: Vil ha ti måneders fengsel for Viggo Kristiansen for overgrep–ber om frifinnelse for Baneheia-drapene

– Mislykket

Rettssaken mot Kristiansen tirsdag er ren formalitet. Det legges ikke fram noen bevis, men alle aktørene, statsadvokatene, bistandsadvokatene og forsvarerne kommer med sine anførsler. Torsdag blir Kristiansen endelig frifunnet for Baneheia-drapene.

Det var 19. mai 2000 at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept. I 2002 ble Kristiansen dømt til 21 års forvaring, men han har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre. Jan Helge Andersen tilsto forholdene han ble dømt for og fikk fengselsstraff på 19 år.

– Tiltalen den gangen gikk på at begge var ansvarlig for alt sammen. Jan Helge tilsto at han hadde ført kniven i Stine Sofie. Han forklarte at Kristiansen hadde drept Lena og at hun ble drept først, sa Brækhus.

– I dag mener påtalemyndigheten at dommen mot Kristiansen ikke er riktig. De mener Andersen lyver om at Kristiansen var med. Men de mener ikke at han lyver om det han selv var med på, er ansvarlig for og er dømt for.

Les også: Viggo Kristiansen kan få flere måneders fengsel selv om han frifinnes for Baneheida-drapene

Når Kristiansen frifinnes for drapet på Sløgedal Paulsen står dette som et uoppklart drap.

– Politiet og påtalemyndigheten kan vanskelig være fornøyd med å ha avsluttet Baneheia-etterforskningen uten at noen står ansvarlig på drapet på Lena. Det kan ikke ende med at begge de mistenkte blir frifunnet, det kan ikke være noe annet enn mislykket.

– Det er en belastning at man ikke hvem som drepte Lena. Foreldrene har ikke blitt tilbudt svar fra politiets side.

Les også: Baneheia-advokat reagerer: Politiet møter med ni personer under rettssaken med Viggo Kristiansen

I retten gjorde Brækhus det klart at de etterlatte foreldrene ønsker å finne svar på hva som skjedde og at saken i flere omganger har vært behandlet hos statsadvokaten, riksadvokaten, i Gjenopptakelseskommisjonen og har vært etterforsket av Oslo politidistrikt.

– De etterlatte sitter med flere ubesvarte spørsmål nå enn før Oslo politidistrikt startet sin etterforskning. For foreldrene er det uholdbart at ingen kan gi svar på hvem som drepte deres datter, sa Brækhus.

Han trakk også fram at tilliten til ulike myndigheter er svekket.

– Man lurer på om det er det man har fortalt tidligere eller det man forteller nå som er det riktige. Det er vanskelig å stole på politi, påtalemyndighet og domstolene. Det er en vanskelig situasjon for dem.

Brækhus trakk også fram at foreldrene i Baneheia-saken blir kontaktet av fremmede.

– Medieinteressen har vært enorm. Det er delt ut dokumenter til journalister og forfattere. Saken har vært tema på TV og i bokform. Foreldrene har også fått meldinger, noen med navn, noen uten, fra folk som sier de har skjønt at Kristiansen har vært uskyldig og at foreldrene må beklage til ham.

– Uriktig forklaring og manglende troverdighet

Nettavisen har tidligere omtalt at politiet gjennomførte tre ransakinger mot Andersen tidligere i år og at han er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, et drap han ble frikjent for i den opprinnelige Baneheia-saken.

Politiet har i et brev til Oslo tingrett også varslet at det kan bli aktuelt å sikte Andersen for falsk anklage mot Kristiansen.

Den første del av dagen gikk til at statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei i Oslo statsadvokatembeter gjorde rede for hvorfor de mente Kristiansen skal frifinnes for Baneheia-drapene.

SE VIDEO: Sigurd Klomsæt gråtkvalt da nyheten om Viggo Kristiansen sprakk

Øverberg og Schei tok for seg sentrale detaljer i saken som DNA- og mobilbeviset i saken. Jan Helge Andersen, som ble dømt til 19 år i fengsel for drap og overgrep av Sørstrønen, ble ikke gitt særlig troverdighet.

Ved flere anledninger trakk statsadvokatene fram svikt i forklaringen hans på sentrale punkter av det som dannet grunnlaget for dommen mot Kristiansen i den opprinnelige Baneheia-saken. Det ble også gjentatte ganger trukket fram at Andersen har endret forklaring på sentrale steder.

– Forklaringen er preget av uriktigheter og manglende troverdighet. Det kan ikke legges til grunn at det har vært flere enn én gjerningsmann, sa statsadvokat Schei.

– Passer dårlig med Andersens forklaring

Nye og grundige DNA-undersøkelser har ikke funnet grunnlag for at det var to gjerningsmenn bak drapene i Baneheia i 2000.

Blant de viktigste holdepunktene retten brukte for å dømme Kristiansen for drap og voldtekt i Baneheia, var DNA-spor etter to ulike personer. De biologiske sporene, som riktignok var svake, ble likevel tolket til å stemme godt overens med forklaringen til Andersen.

– DNA-beviset samlet sett passer dårlig med Jan Helge Andersens forklaring. Det foreligger ikke DNA-bevis som underbygger at gjerningen er begått av mer enn én person, sa Øverberg da han innledet saken.

– Det fremstår meg klokt om man ikke avgjorde saken for den ene og ikke den andre. Saken burde vært etterforsket ferdig og hatt en samlet vurdering, sa Brækhus i retten.