HAUGESUND (Nettavisen): Torsdag ble det brukt mye tid til å gå gjennom notater en tidligere politibetjent skrev da han bisto Kripos i etterforskningen mot fetteren til Birgitte Tengs på midten av 90-tallet (se faktaboks om Tengs-saken under).

I disse dager sitter Johny Vassbakk tiltalt for drapet på henne i tingretten i Haugesund.

Opplesning av notatene inneholdt alt fra transport til og fra fengsel, måltider han fikk, fetterens tilståelse av drapet på Birgitte Tengs, fremgangsmåte for tilståelsen i avhør og politiets mediestrategi.

Les også: Bonde fant Birgitte Tengs drept: – Det var helt jævlig. Dere må slå full katastrofe

Elden: – Det var vanskelig

Informasjonen som ble lest opp var en belastning for Birgitte Tengs' foreldre, Karin og Torger som satt i et tilstøtende rom og fulgte saken sammen med bistandsadvokat John Christian Elden.

– De har prøvde å følge saken så godt som mulig. For dem var det mye gjentakelse fra rettssaken i 1997. De ble særlig berørt da de kom til opplesingen av dagbøkene til politiet rundt fetterens tilståelse. Dette brakte dem 25 år tilbake i tid.

– Det var vanskelig, men de hørte det som ble lest opp, sier stjerneadvokaten Elden til Nettavisen.

Etter to uker med bevisføring og vitner er foreldrene på ingen måte overbevist om at det er rett mann som sitter anklaget for drapet. Det er et DNA-funn som gjør at politiet knytter tiltalte Johny Vassbakk til saken og de mener han har begått drapet.

Vassbakk har vært i politiets søkelys siden 1990-tallet i saken og har hele tiden nektet enhver befatning med drapet.

Les også: Slik har Johny Vassbakk forklart seg i politiavhør fra 90-tallet til i dag

Mener fortsatt fetteren drepte Birgitte

Nettavisen har tidligere omtalt at moren til Birgitte Tengs i avhør så sent som i mai forklarte for politiet at hun mente bevisene mot Vassbakk var tynne og at de hadde tatt feil mann nå.

– Foreldrene er i utgangspunktet overbevist om at dommene mot fetteren, også erstatningsdommen fra 1998, er riktige. Under opplesningen fra notatene fikk de på nytt begrunnelse på hvorfor de dommene ble avsagt.

Les også: Dette er bevisene politiet vil bruke i rettssaken mot Johny Vassbakk

Birgitte Tengs ble funnet drept cirka 400 meter fra sitt eget hjem i Kopervik i Rogaland natt til 6. mai 1995 (se faktaboks under). Fetteren ble pågrepet i februar 1997 og innrømmet drapet i mars samme år, etter å ha blitt manipulert i avhør.

SE VIDEO: Her må han ta til tårene når han får spørsmål om Vassbakk

Han trakk senere tilståelsen. Han ble likevel dømt for drapet senere i 1997, men året etter ble han frikjent for straff i ankesaken i lagmannsretten. Han ble likevel dømt til å betale erstatning på 100.000 kroner til foreldrene til Birgitte Tengs fordi retten mente det var sannsynlig at han hadde begått drapet. Kravet for å bli dømt til erstatning er lavere enn kravet til å bli dømt til fengselsstraff.

Erstatningsdommen ble opphevet 4. november.

Derfor er foreldrene overrasket

– Hele diskusjonen om uriktig tilståelse var oppe i 97 og 98. Det er ikke noe nytt som er kommet fram nå. Dette er vanskelig for dem fordi de forsøker å forstå hvorfor det er tatt ut tiltale mot en ny person, sier Elden.

– De har levde med denne saken i 27 år uten å få svar. Så kommer saken opp på nytt og politiet kommer med forslag til ny fasit. De følger med og vurderer bevisene fortløpende. Både aktoratet og forsvarerne har ført bevis om fetteren. Foreldrene er overrasket over at det er mindre bevisførsel om Vassbakk som nå er tiltalt enn den som tidligere var tiltalt, fetteren.

MEST LEST-SAK: Jakob og fetterens familie skal ta livet tilbake: – Hele Birgitte-saken er en tragedie

Statsadvokat Thale Thomseth understreker at hun gir uttalelser med den forutsetning om at opplysningene Nettavisen gir henne er korrekt med tanke på foreldrenes uttalelser om skyldspørsmålet.

– Vi har ikke startet på den aller viktigste delen av vår bevisførsel, DNA-funnet. Det starter vi ikke med før i uke fire (retten har gjort unna to uker nå, red.anm.), sier Thomseth til Nettavisen.

– Da skal vi blant annet belyse hvor DNA-beviset er sikret, hva som er sikret, hvilke analyser som er gjort og redegjøre for om vi kan være sikre på resultatene.

SE VIDEO: Dette sier Jakob om politiet i Birgitte Tengs-saken

Statsadvokat: – Fetteren er uskyldig

Hun påpeker også at det ikke er noe som er kommet fram i retten som så langt setter saken i et annet lys. De mener Vassbakk er gjerningsmannen.

– Alt som er kommet fram så langt er ting vi har vært kjent med i forkant av rettssaken og som har vært vurdert.

– Grunnen til at fetterens tilståelse ble tema, en tilståelse han senere trakk, er at den skal omtales senere i saken. Det var politioverbetjent Lars Grindheim som skrev notatene i sanntid og er den eneste som kan belyse sin egen protokoll, sier Thomseth.

Hun understreker at fetteren fullt ut er sjekket ut av saken.

– Allerede innledningsvis av rettssaken var vi tydelig på at fetteren er uskyldig.

Fetterens advokat reagerer

Arvid Sjødin, advokaten til fetteren, reagerer på Eldens uttalelser om at foreldrene fortsatt mener at fetteren har drept Birgitte Tengs.

– En av årsakene kan være at man ikke vet hvilke motiv bistandsadvokatene bruker når de forklarer seg om fetteren til sine klienter. De har begge tidligere vært forsvarere for ham som nå er tiltalt. Det burde være veldig enkelt å forklare dem det som er et rent faktum, i fetterens sak sto man overfor en falsk tilståelse. Det skjedde ved en forferdelig behandling av ham i avhørssituasjon, sier Sjødin til Nettavisen.

– Statsadvokaten den gangen innrømmet til og med i alle rettsrundene at det ikke var noen tekniske bevis mot fetteren som kunne lede til domfellelse. Bare tilståelsen. Slik situasjonen er skulle han aldri vært dømt. Det var ikke bevis nok. Nå er han dessuten fullt ut frifunnet.

Sjødin understreker også at man i dag er kommet 25 år lenger fram i tid. Fetteren ble pågrepet i februar 1997.

– Vi vet mye mer i dag enn vi gjorde den gangen. Det er oppsiktsvekkende at foreldrene fortsatt opprettholder synet om at fetteren er skyldig.

– Jeg har registrert at advokat Elden til pressen har uttalt at de ikke kan bry seg med hva advokat Sjødin mener. Hvis det er tilfellet bør de slutte å peke på en uskyldig mann som jeg presenterer.

– Karakterdrap

Vassbakks forsvarere har kalt inn fetteren som vitne til rettssaken.

– Vi legger til grunn at fetteren er frifunnet. Hva andre mener om hans rolle ønsker vi ikke å kommentere.

– Hvorfor vil dere ha fetteren inn som vitne?

– Vi mener strategi og opplegg i denne saken har svært store likhetstrekk med måten vi gikk inn for domfellelse mot fetteren i 97 og 98. I tillegg vil det være helt umulig å forstå denne saken uten å inkludere historien til fetteren, sier Bråstein.

– På hvilke måte mener du det er paralleller mellom de to sakene?

– Vi mener på samme måte som fetteren at vår klient er utsatt for karakterdrap. Det var svartmaling av hvilken type person han var samtidig som man argumenterte sterkt ut ifra et hovedbevis, et fellende bevis, men hvor det var få andre holdepunkter for anklagene.

– Slik er det i denne saken også. Påtalemyndigheten prøver å senke terskelen for domfellelse tenker vi, og forsøker å føre bevis for at vår klient er en type som kunne gjort dette. De har ett funn de mener løser resten av floken, avslutter Bråstein.