Gå til sidens hovedinnhold

Foreløpig innenriksmeny onsdag 5. mars

Oslo: Generalsekretær Angel Gurría i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) presenterer landrapporten i Finansdepartementet. OECD vurderer de økonomiske utsiktene og gjennomføringen av den økonomiske politikken, herunder håndteringen av den internasjonale finanskrisen. Finansminister Siv Jensen vil være til stede under pressekonferansen og kommentere OECDs tilrådinger. Sted: Finansdepartementet, Akersg 40, møterom 153. Tid: klokken 12. Kontakt: 911 42 059. NTB kommer med sak.

Oslo: Statsministeren møter OECDs generalsekretær Angel Gurria. Det er mulig å fotografere i begynnelsen av møtet. Sted: Statsministerens kontor. Tid: klokken 09.15. Kontakt: Trude Måseide – 957 26 510. Dekkes ikke.

Oslo: Eiendomsmeglerbransjen legger fram boligprisstatistikk for februar. Sted: Bjørvika Konferansesenter, Chr. Frederiks plass 6, Oslo Atrium (nabobygget til Hotel Opera). Tid: klokken 11. Kontakt: Erik Lundesgaard – 958 81 987. NTB dekker.

Oslo: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, fiskeriminister Elisabeth Aspaker og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson møter i Stortingets muntlige spørretime, deretter ordinær spørretimen. NTB dekker.

Oslo: Helsedirektoratet kommer med nye norske anbefalinger om kosthold, ernæring, fysisk aktivitet og stillesitting. Sted: Helsedirektoratet i Universitetsgata 2. (Auditoriet). Tid: klokken 12-13. Kontakt: Live Bøe Henriksen (Live.Boe.Henriksen@helsedir.no) – 99 00 26 00. NTB kommer med sak.

Oslo: Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug setter ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå dagens system for balansering av råvaremarkedene i jordbruket. Statsråd Listhaug og utvalgets leder presenterer mandat og sammensetning av arbeidsgruppa, og vil redegjøre for arbeidet. Kontakt: Ståle Norang – 41 43 80 11. Sted: Landbruks- og matdepartementet, Teatergt 9/R6 – kl. 10:15. NTB kommer med sak.

Oslo: Folketrygdfondet inviterer til pressekonferanse der adm. direktør Olaug Svarva presenterer årsresultat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond. Pressemelding, årsrapport inkludert eierrapport for 2013 og porteføljeoversikter vil være tilgjengelig i lokalene fra kl. 10.00, men med sperrefrist kl. 10.30. Sted: Folketrygdfondets lokaler i Haakon VIIs gate 2, Oslo. Tid: klokken 10.30. Kontakt: Kommunikasjonssjef Sigrid Elsrud (sigrid.elsrud@ftf.no) – 91305407. Registreres.

Oslo: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen innleder på årsmøtet til Oslo Politiforening. Sted: Politihuset på Grønland. Tid: klokken 13. Kontakt: Pressetelefon: 22 24 55 44. Vurderes.

Oslo: Ruter legger fram trafikktallene for 2013. Administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen vil presentere status og behov for hovedstadens kollektivtrafikk, i form av trafikktall. Samferdsels- og miljøbyråd Guri Melby og fylkesordfører Anette Solli vil gi sine betraktninger av hva som skal til for å sikre fortsatt vekst i kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Sted: Egen T-banevogn på spor to, retning vestover på Majorstuen T-banestasjon. Tid: klokken 10.30-11.30. Kontakt: 4000 1518. Trolig kort sak.

Dekkes ikke:

Paris: Utenriksminister Børge Brende er i Paris for å delta på en konferanse om Libanon. Mer info kommer. Kontakt: Pressevakta UD – 23 95 00 02.

Paris: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker skal ha politiske samtaler med sin franske kollega Frédéric Cuvillier og delta på et bærekraft- og mattrygghetsseminar i regi av Sjømatrådet under sitt besøk til Paris. Møtet varer til og med 6. mars. Kontakt: Ingrid Dåsnes (id@nfd.dep.no) – 902 51 303.

Oslo: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter representanter for Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Tid: klokken 12. Kontakt: Pressetelefon: 22 24 25 00.

Oslo: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har møte med organisasjoner om trafikksikkerhet. Tid: klokken 12.15-13.15. Kontakt: 919 14 777.

Elverum: Østerdalskonferansen går av stabelen. Jon Gunnar Pedersen, statssekretær i Finansdepartementet, deltar. Kontakt: Johan C. Løken – 907 47 524.

Stavanger: Rekrutteringskonferansen 2014 arrangeres av Petro Media News i samarbeid med Norsk Olje og Gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund, med 20 relevante foredragsholdere fra ulike deler av vår verdikjede som vil presentere aktuelle utfordringer og løsninger for arbeidet med bemanning og tilhørende omdømmebygging.

Gardermoen: NITO arrangerer den årlige NITO-konferansen som varer til 6. mars. Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer samler i år 260 tillitsvalgte fra hele landet for å forberede årets lønnsoppgjør for sine 75 000 medlemmer. Sted: Thon Hotel Gardermoen. Tid: klokken 09. Kontakt: Jan Johnsrud (janjoh@nito.no) – 415 22 399.

Bergen: Næringsminister Monica Mæland holder åpningsforedrag på North Atlantic Seafood Forum Conference. Sted: Radisson Blu Royal Hotel (Bryggen), Bergen. Tid: klokken 09.15-09.40. Kontakt: 902 51 303.

Oslo: Skoletinget 2014 er møteplassen for de som arbeider med skolepolitikk og skoleutvikling i kommune eller fylkeskommune. Skoletinget arrangeres 5. og 6. mars på Fornebu. Olav Thon, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Hans Olav Lahlum skal alle holde innlegg. Sted: Martin Linges vei 2/ Hotell Scandic Fornebu. Tid: klokken 10.15. Møtet varer til 6. mars. Kontakt: Kari-Anne Hamre (kari-anne.hamre@ks.no) – 90753476.

Trondheim: Internasjonaliseringskonferansen går av stabelen, den årlige møteplassen for alle som jobber med internasjonalisering innen høyere utdanning i Norge. Temaet er «Strategisk partnerskap og allianser». Torbjørn Røe Isaksen, Kristin Skogen Lund (NHO), Tor Ulleberg (Statoil), Johan Hustad (NTNU) og Petter Aaslestad (Forskerforbundet). Sted: Studentersamfundet i Trondhjem og Gløshaugen. Tid: klokken 10.15. Møtet varer til 6. mars. Kontakt: kommunikasjonsdirektør ved SIU, Kristin Solheim (kristin.solheim@siu.no) – 932 28 573.

Oslo: Rettssak mellom Tour Holding og Danske Bank. Dette var en av sakene som ble stanset da ca. 40 saksøkere fikk saken avgjort av Høyesterett for vel et år siden. Ifølge Tour Holding gjelder saken «Fokus privatbanks salg av et høyrisikoprodukt som et lavrisikoprodukt til en uerfaren investor». Erstatningskravet er på ca. 8 millioner kroner. Saken varer til 6. mars. Sted: Sal 527, Oslo tingrett.

Oslo: Bjørn Erik Thon i Datatilsynet snakker om gründernes enorme muligheter innen IT-sikkerhet, i regi av CONNECT. Kontakt: Giert von der Lippe – 97144123.

Oslo: Endring i forskrift som regulerer fiske etter hyse (Svalbardtraktaten) er ventet i midten av mars.

Nordland: Kommunedagene i Nordland arrangeres.

Oslo: Sørafrikansk forfatter og visepresident i PEN til Oslo. Margie Orford kommer til Oslo for å delta på Krimfestivalen. Hun er født i London, oppvokst i Namibia, og i dag bosatt i Sør-Afrika. Orford er krimforfatter, prisbelønt journalist og filmregissør. Mens hun studerte ved Universitetet i Cape Town ble hun arrestert under unntakstilstanden der i 1985. Hun skrev sine siste eksamener i fengselet.

Evenstad: Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerer konferanse om agroøkologi i etterkant av den europeiske generalforsamlingen for småbrukerlag. . Tre gårdsbesøk står på programmet i tillegg til årsmøtesakene og agroøkologikonferansen. Sted: Høgskolen i Hedmark.

Oslo: Kunstutstilling basert på tolkning av filmen «Blind». Sted: Kunstnernes Hus og Kino Victoria

Kontakt: Heidi Christensen Gaukås (heidi@motlys.com) – 95894282.

Oslo: NATO-konferanse i Oslo fortsetter. “NATO Building Integrity Conference on Institution Building» er det første store arrangementet det nyetablerte Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) gjennomfører etter at Norge har påtatt seg en ny lederrolle i NATO. Arrangementet varer til 6. mars. Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 2, Oslo. Kontakt: CIDS (cids@ifs.mil.no) – 23 09 59 00.

Oslo: Fagforbundets sykehuskonferanse. Under konferansen vil det bli gitt eksempler på samarbeidsprosjekter i tråd med Samarbeidsavtalen mellom Spekter og Fagforbundet, blant annet aktivitetsbasert bemanningsplanlegging ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Helse Nord og erfaringer med mer pasientrettet legetid med bedre oppgavedeling fra sykehuset i Vestfold. Fagforbundets arbeidsgiverpris vil bli delt ut tirsdag kl. 12.45. Denne prisen går til arbeidsgivere i helsesektoren som har utmerket seg med en inkluderende og innovativ lederstil. Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. Kontakt: Geirmund Jor, spesialrådgiver informasjonsavdelingen (geirmund.jor@fagforbundet.no) – 41 64 82 63.

Stavanger: Politiet vil utlevere 40-åringen som er siktet for medvirkning til folkemordet i Rwanda. Mannen er etablert med jobb og familie i Sandnes og har verken erkjent straffskyld eller de faktiske forhold i siktelsen.

Spørsmålet om utlevering behandles i Stavanger tingrett 3. – 6. mars.

Oslo: Rettssak om bruk av isolasjon. Søksmål mot Staten ved Justisdepartementet om bruken av isolasjon i sentralarresten i Oslo politidistrikt. Saksøker mener bruken av isolasjon krenket hans rettigheter etter EMK artikkel 8 og 14. Saksøker var innsatt i politiarrest i to perioder på til sammen ni dager, der han ifølge sluttinnlegget ble holdt fullstendig isolert. Fengslingsgrunnlaget var gjentakelsesfare, og det ble ikke begjært restriksjoner. Sted: Sal 275, Oslo tingrett. Tid: 3. mars 2014 – 7. mars 2014.

Oslo: Dubai Development Property I AS saksøker tre styremedlemmer og AIG Europe Limited for over 80 millioner kroner. Bakgrunnen er et tilsvarende tap for selskapet i 2008. Saksøker mener tapet skyldes en rekke «uaktsomme og tapsbringende disposisjoner». Saken varer fram til 14. mars. Sted: Sal 369, Oslo tingrett.

Oslo: En lengre skattesak mellom Total E & P Norge AS og Oljeskattkontoret. Saken gjelder ligningen for årene 2003-2008 og fradrag for kostnader ved kjøp av tjenester fra morselskapet Total SA. Datterselskapet krevde ca. 617 mill kroner i fradrag, men det ble redusert til ca. 342 millioner kroner. Varer fram til 19. mars. Sted: Sal 383, Oslo tingrett.

Trondheim: Saken om Operasjon Gilde er Sør-Trøndelag politidistrikts opprulling av flere norske dopingnettverk. Operasjonen har gått på tvers av grensene til de ulike politidistriktene. Saken vedrørende «Anabolic Forum» (tidligere kjent som «Gilde-saken») går i Sør-Trøndelag tingrett til 27. mars.

Oslo: Rettssak mot paret som sto bak aksjespareklubben TA Invest. De to er tiltalt for grove bedragerier på 340 millioner kroner. Saken skal etter planen vare til 14. mars.

Oslo: Tidligere utsatt straffesak hvor seks unge menn er tiltalt for et dataangrep på Arbeiderpartiets nettsider. De er også tiltalt for å ha hacket seg inn på Facebook-kontoen til en jente og publisert nakenbilder av henne. Saken er berammet i rettssal 227 fram til 14. mars.

Oslo: Tolv nordmenn, to svensker og to dansker er tiltalt for innførsel og omsetning av hundrevis av kilo med hasj i Norge. Flere av mennene er også tiltalt etter mafiaparagrafen. Det er satt av sju uker til den svært omfattende rettssaken som startet i Oslo tingrett torsdag.

Reportasjeleder 7-20: 22 03 45 01

Innenriks vaktsjef (hele døgnet): 22 03 45 45

Epost: vaktsjef@ntb.no

Skype: vaktsjef@ntb.no

Utenriks vaktsjef (hele døgnet): 22 03 45 50

Epost: uvakt@ntb.no

Skype: uvakt@ntb.no

Reportasjeleder fotodesk: 22 00 32 92

Vaktsjef fotodesk: 22 00 32 64

Epost: NTBfotodesk@ntb.no

NTB video: 22 00 32 81

Epost: videoredaksjonen@ntb.no

Grafikk:

red@nyhetsgrafikk.no

Tlf 22034644 Mobil 41019969

http://www.nyhetsgrafikk.no

Reklame

Her finner du oversikten over sommersalgene på nett