*Nettavisen* Nyheter.

Foreslår å fjerne regelen bidro til nedgang i boligprisene i Oslo

Finanstilsynet: Den videre utviklingen i boligmarkedet er usikker. Et betydelig prisfall kan ikke utelukkes. Det er likevel en fare for at prisene igjen kan øke, drevet av blant annet økonomisk oppgang, fortsatt lav rente og stor tilgang på kreditt. Foto: Heidi Schei Lilleås

Men fortsatt er det stor usikkerhet rundt hvordan boligprisene vil utvikle seg framover.

28.02.18 19:10

Finanstilsynet oversender onsdag Finansdepartementet et forslag til ny boliglånsforskrift som skal gjelde fra 1. juli i år.

Det foreslås at fleksibilitetskvoten for avvik senkes fra 10 prosent til 8 prosent og at det særskilte kravet om maks 60 prosent belåningsgrad for sekundærbolig i Oslo fjernes.

- Hvorfor foreslår dere disse endringene?

- Vi mener reguleringen bør videreføres, fordi de høye boligprisene og den høye gjeldsgraden, utgjør en betydelig risiko for en fremtidig ustabilitet, sier Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen til Nettavisen.

I pressemeldingen heter det videre at:

Klikk på bildet for å forstørre.

Direktør i Finanstilsynet: Morten Baltzersen. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Høy husholdningsgjeld og høye boligpriser utgjør en vesentlig risiko for finansiell stabilitet. Siden våren 2017 har boligprisene falt noe. Prisfallet har så langt vært en moderat korreksjon etter en periode med svært høy prisvekst, og boligomsetningen har holdt seg oppe. Den videre utviklingen i boligmarkedet er usikker. Et betydelig prisfall kan ikke utelukkes. Det er likevel en fare for at prisene igjen kan øke, drevet av blant annet økonomisk oppgang, fortsatt lav rente og stor tilgang på kreditt. En ny vesentlig økning i boligprisene vil øke risikoen for et senere kraftig prisfall og finansiell ustabilitet.

- Gjelden vokser fortsatt

Finansdepartementets boliglånsforskrift ble strammet inn fra 1. januar 2017. Dette har bidratt til strammere utlånspraksis. Det er først og fremst innføringen av krav om maksimal gjeldsbelastning på fem ganger bruttoinntekten som har bidratt til dette, ifølge Finanstilsynet.

- Til tross for strammere utlånspraksis og omslaget i boligmarkedet, har veksten i husholdningenes gjeld holdt seg oppe. Gjelden vokser fortsatt mer enn husholdningenes inntekter, slik at gjeldsgraden øker fra et rekordhøyt nivå, påpeker Finanstilsynet.

8 prosent for alle lån med pant i bolig

Finanstilsynet mener at forskriftsregulering av utlånspraksis bør videreføres, med enkelte endringer. Det foreslås at fleksibilitetskvoten settes til 8 prosent for alle lån med pant i bolig uavhengig av pantobjektets lokalisering, og at den særskilte maksimale belåningsgraden for lån med pant i sekundærbolig i Oslo, oppheves.

Finanstilsynet foreslår ingen opphørsdato i en ny forskrift.

NBBL: - Kan oppleves som usosial

Klikk på bildet for å forstørre.

Direktør Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Foto: Foto: NBBL

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) deler Finanstilsynets bekymring for gjeldsbelastningen i husholdningene, og har forståelse for at tilsynet går inn for å opprettholde boliglånsforskriften.

- Men, en stram boliglånsforskrift for den enkelte kan oppleves som usosial. Det innebærer at boligkjøpere politisk nektes adgang til boliglån, selv om bankene vurderer at betjeningsevnen er god. Det blir dermed vanskeligere for unge og andre lavtlønnede å etablere seg i egen bolig uten støtte fra familien. Det er et tankekors, sier administrerende direktør Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) til Nettavisen.

NBBL synes ikke noe om å redusere bankenes fleksibilitet fra 10 til 8 proesnt.

- Det snevrer inn bankenes eget skjønn mer enn nødvendig. Sett fra NBBLs ståsted hadde det vært ønskelig at det spesielle kravet til egenkapital for kjøp av bolig nummer 2 i Oslo hadde vært videreført. Boligbyggelagenes mål er at de som kjøper bolig skal dekke eget bolig-behov, og ikke være med å trekke opp prisene i markedet, avslutter Eek.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag