Oslo (NTB): En tidobling av bompengene for dieselbiler på dager med høy luftforurensning kan redusere NO2-nivåene i Oslo med rundt 7 prosent, ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI).

En slik løsning vil være bedre enn å forby bruk av personbiler med dieselmotor på dager med høy luftforurensning i hovedstaden, konkluderer instituttet i en ny rapport som du kan lese her. Årsaken er at et slikt forbud vil være langt dyrere for bilistene.

I oktober fant EFTA-domstolen Norge skyldig i brudd på reglene for luftkvalitet, fordi EUs grenseverdier for NO2 flere ganger har blitt overskredet.

Ifølge beregninger fra Norsk institutt for luftforskning må NO2-utslippene i hovedstaden ned med mellom 30 og 35 prosent dersom man skal være sikker på ikke å overskride grenseverdiene.

For å oppnå store reduksjoner trengs det også tiltak rettet mot tungtransport, ifølge TØI-rapporten.