Gå til sidens hovedinnhold

Foreslår en helt ny og dyrere bilavgift

Høyere drivstoffavgift. Avgift per kjørte kilometer. Høyere årsavgift. Men billigere hybridbiler?

GRAND HOTEL (Nettavisen): Tirsdag morgen arrangerte Volvo og Bellona et seminar om bilavgifter i Norge, der blant annet representanter for regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet deltok.

Utgangspunktet er Volvos innspill til forslag til endring av bilavgifter, i forbindelse med at Regjeringen har varslet store omlegginger i avgiftsregimet med neste års statsbudsjettet. Årsaken til at regjeringen har varslet en omlegging er at med dagens utvikling i mer miljøvennlige biler, vil staten tape rundt 9 milliarder kroner i avgifter frem mot 2016.

Vil ha billigere biler, som koster mer å bruke
I veldig korte trekk ønsker Volvo at avgiftspolitikken skal legges om med fortsatt reduksjon av engangsavgiften ved kjøp av bil, til en økning av bruksavgiften.

Ifølge Volvo er i dag 82 prosent av bilrelaterte avgifter forbundet med kjøp og eiekostnader av en bil, mens 18 prosent går på bruk.

- Dersom prinsippet om at forurenser betaler skal gjelde, burde forholdet være omvendt, er konklusjonen i en rapport fra bilprodusenten.

Likevel er forslaget til Volvo ikke et kutt i engangsavgiften, men at en ikke skal øke engangsavgiften etter hvert som biler blir mer miljøvennlige, og derfor gir avgiftstap til staten.

En pris per kjørte kilometer
Dermed går produsenten inn for at avgiften på nybilkjøp skal kuttes i betydelig grad, mens de blant annet ønsker å innføre høyere avgifter på drivstoff og ikke minst veiprising.

- Nedgangen i avgiftene for engangsavgift kan kompenseres med en veiavgift som øker med 1,4 øre per år per kjørte kilometer fram mot 2016, sa administrerende direktør Øystein Herland på tirsdagens konferanse.

Dermed ser en for seg en avgift på 5,6 øre per kilometer i 2016.

Har du husket EU-kontroll? Bli varslet her!

Dyrere bensin og årsavgift
De ser også for seg en årlig økning i drivstoffavgiften på 14 øre, og eventuelt en årsavgiftsøkning på 212 kroner hvert år.

Poenget med omleggingen sett fra Volvos side er at dette stimulerer til fornying av bilparken, selv for dem som kjører lite - samtidig som det skal stimulere til å la bilen stå mer.

Halv støtte fra Bellona
Bellona stiller seg bak Volvos ønsker om å innføre høyere bruksavgift, men ønsker på sin side å beholde dagens høye engangsavgift - med noen endringer.

- Vi mener engangsavgiften er viktig for å gjøre elbil konkurransedyktig, og påvirke valg av bil og motor, sa Martin Hviid Nielsen i Bellona på konferansen.

De ønsker primært å beholde dagens CO2-baserte avgiftsbelastning på nybilkjøp, men gjøre endringer der spesielt oppladbare hybridbiler kommer bedre ut, og der biler med store motorer straffes mer.

Full politisk støtte til dyrere bilbruk
På konferansen stilte også SVs Snorre Valen, Frps Ketil Solvik Olsen og Høyres Nikolai Astrup opp. Alle var enige i at det å bruke bilen bør bli dyrere. Spesielt fra Frp er det nye noter.

- Vi kan være med på å diskutere både bompenger, veiprising og høyere bensinpriser, men det forutsetter at en tenker avgifter helt fra nytt - og at spesielt engangsavgiften går kraftig ned. Et utgangspunkt for Frp er at bilbruk totalt sett bør bli billigere, sa Solvik Olsen.

Uenig om resten - og veien fremover
Men enigheten om høyere bruksavgifter er også der enigheten stopper. Stridsområdene er spesielt viktigheten av elbiler - som spesielt Bellona er varme tilhengere av, og ikke minst at miljøhensyn i forbindelse med biler handler om mer om direkte utslipp. Å selge flere biler for å bytte ut gamle, mer forurensende biler kan være negativt på grunn av utslipp i forbindelse med produksjon og skroting.

- Jeg var nylig på Mitsubishis fabrikk i Japan, og der snakket de blant annet om effekten av å bytte ut hele bilparken i Polen med elbiler. Miljøeffekten av dette er minimal, og på kort sikt blir det faktisk verre på grunn av utslippene fra produksjon, sa Valen.

Årsaken til at elbiler ikke er alfa-og-omega er nemlig at det hjelper lite at bilene i seg selv ikke har utslipp, hvis strømmen produseres fra kullkraftverk.

Nikolai Astrup var mer pragmatisk i forhold til elbil:

- Norge er et av de få landene i verden der bilavgiftene er så høye at elbil kan bli konkurransedyktig når en fjerner avgiftene. For at elbiler skal slå an i hele verden, må batteriteknologien bli billigere. Så enkelt er det bare, sa Astrup - som ellers var enig i at avgiftene bør dreise fra kjøp til bruk.

Kommentarer til denne saken