Foreslår himmelsk skattefradrag

Foto: (Scanpix)

FrP foreslår et skattefradrag absolutt «alle» tjener på.

06.05.11 15:32

Dokument 8-forslaget til Stortinget går ut på å gi skattefradrag for private tjenester i hjemmet. FrP viser til erfaringer fra våre naboland.

Økte skatteinntekter og flere arbeidsplasser
I Sverige, Danmark og Finland er det innført skattefradrag for ulike typer arbeid i egen bolig som blant annet rehabilitering, vedlikehold, barnepass, renhold og malertjenester gjennom RUT-fradrag (rehabilitering, ombygging og tilbygg) og ROT-fradrag (renhold, omsorg og servicearbeid).

Tallene fra Sverige viser at hver krone utbetalt i ROT-fradrag ga staten 1,40 kroner i inntekter via økt moms, skatteinngang og arbeidsgiveravgift.

Tar knekken på svart arbeid
Ifølge organisasjonen «Företagerna» i Sverige har andelen svart arbeid gått ned og i løpet av 2009 ble det etablert 12.000 nye jobber etter at ROT- og RUT-fradragene ble innført.

- Dette har resultert i tre milliarder årlig ekstra til statskassen samtidig som andelen kjøpere av svart arbeid har gått kraftig ned, sier stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen til NA24.

Hun mener det er liten tvil om at Norge vil oppnå de samme fordelene.

- Sikkerhet, trygderettigheter og pensjonsrettigheter som opparbeides ved hvitt arbeid vil være med på å redusere at flere arbeider svart, samtidig som det skaper større valgfrihet, sier Reiertsen.

En undersøkelse utført av Opinion viser at det omsettes for rundt fem milliarder kroner i svart arbeid i Norge hvert eneste år. På listen over tjenester som i stor grad betales svart følger så andre tjenester i hjemmet - som snøryddig og hagearbeid (32 prosent), malerarbeid (28 prosent) og dagmamma/ barnepass (23 prosent).»

- Disse tallene er svært høye og viser omfanget av noe som faktisk er kriminelt, i tillegg til at det stimulerer til blant annet trygdemisbruk. Slik kan vi ikke ha det, men det skal også lønne seg å kjøpe hvitt sier Laila Marie Reiertsen.

Kan også bidra til økt likestilling
Skattefradrag for ROT- og RUT-tjenester har ifølge FrP også et likestillingsperspektiv.

- For fortsatt er det slik at kvinner i større grad enn menn blir hjemme for å delta i hus- og omsorgsarbeid. Det skal ikke være slik at kvinner blir hjemme fordi de må, men fordi de ønsker det. Dersom de i det minste gis muligheten til å kjøpe seg fri fra slike oppgaver skaper vi lykkeligere familier samtidig som sysselsettingen og verdiskapningen stimuleres. Dette vil både kvinner og for eksempel unge arbeidsledige med lav eller ingen utdanning også kunne nyte godt av, sier Reiertsen.

Det er imidlertid lite håp om at Stortinget vil vedta FrPs forslag. I en kronikk i Dagsavisen søndag 1. mai skriver arbeidsminister Hanne Inge Bjurstrøm (Ap) at det er en dårlig idé å la rike nordmenn få vaskejobben utført av folk fra fattige land.

Hennes kronikk har utløst en heftig debatt der Civita-leder og eks-statsråd Kristin Clemet og Nettavisens ansvarlige redaktør Gunanr Stavrum slakter Bjurstrøms argumentasjon. Les Clemets to innlegg her og her. Stavrums synspunkt finner du her.

Les også: Slik blir Sivs Norge

Ser ikke fordeler
I november i fjor uttalte Finansdepartementet blant annet følgende i en prinsipputtalelse:

«Selv om ordningen vil redusere omfanget av svart arbeid i noen grad, vil den også omfatte dem som uansett opererer innenfor lovens rammer. Totalt sett er det derfor mye som taler for at en slik ordning vil innebære et vesentlig tap av skatteinntekter. Ordningen ville også ha uheldige fordelingseffekter, blant annet fordi de med lavest inntekt i mindre grad etterspør slike tjenester enn de med høyere inntekt»

I en interpellasjonsdebatt i mars i år uttalte SVs Inga Marte Thorkildsen:

«jeg vil advare mot denne ROS-modellen, hvor skattepengene våre skal gå direkte i lomma på velbemidlede mennesker, at vi subsidierer deres mulighet til å ta inn underbetalt arbeidskraft»

Thorkildsen fikk støtte av arbeidsminister Bjurstrøm som nærmest latterliggjorde FrPs forslag:

«Jeg har lyst til å si at de som har vært tydeligst her, er Fremskrittspartiet, som tok en sveip innom hele arbeidsmiljøloven og mer eller mindre sa at alt der var for stivbeint, at de ønsket en liberalisering og en oppmykning, og toppet etter mitt syn det hele med en ordning med skattelette for dem som har råd til å ha arbeid i hjemmet. Jeg tror ikke, i likhet med representanten fra SV, at det å gi skattelette til folk som allerede betaler sine ansatte dårlig, betyr at de kommer til å betale dem bedre»

Hva mener du? Bør Stortinget si ja til FrPs forslag om skattefradrag for tjenester utført i hjemmet? Si din mening i kommentarfeltet under.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.