Gå til sidens hovedinnhold

Foreslår livstestamente i pasientjournaler

Trondheim (NTB-Skjalg Fremo): Helsedirektoratet foreslår at personer som ikke ønsker livsforlengende medisinsk behandling, i framtiden skal få dette registrert i pasientjournalen.

Forslaget ble satt fram i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i desember. Det er svar på et oppdrag som gikk ut på å utvikle «et livssynsnøytralt livstestamente for mennesker som befinner seg i livets sluttfase». Med livstestamente menes en erklæring som bidrar til å avklare om en pasient ønsker - eller ikke ønsker - livsforlengende behandling.

Helsedirektoratet mener livstestamentene kan bli en del av den planlagte nasjonal kjernejournal, en elektronisk pasientjournal som foreløpig er under utprøving i enkelte kommuner i Sør-Trøndelag og Rogaland.

For å sikre at innholdet i testamentet er pasientens reelle ønske, mener Helsedirektoratet at testamentet må fornyes årlig.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar