Gå til sidens hovedinnhold

Foreslåtte endringer i Søndre Aker prosti

Grenser internt i bydel Søndre Nordstrand:

Grensen mellom Holmlia og Hauketo-Prinsdal: Det har foreløpig ikke gått ut forslag om endringer her, men det vurderes å foreslå noen mindre endringer slik at rodegrenser og menighetsgrenser sammenfaller. I så fall er det et lite felt øst for Toppåsen skole som overføres fra Hauketo-Prinsdal til Holmlia menighet. I tillegg blir mest sannsynlig gaten Lerdalsgrenda overført fra Holmlia til Hauketo-Prinsdal menighet.

Grenser mellom bydel Søndre Nordstrand og Nordstrand:

Grensen mellom Holmlia og Ljan: Her er det gått ut forslag om at noen områder som i dag ligger i Ljan menighet overføres til Holmlia menighet. Dette for å få sammenfallende rodegrenser/bydelsgrenser og menighetsgrenser. Det er i hovedsak naturområder (Ljanskollen og Sloreåsen) så her er det bare to adresser som blir berørt (Mosseveien 806 og 850).

Menighetsgrensen mellom Mortensrud og Nordstrand: Her er det foreslått en overføring av området Leirskallen fra Mortensrud til Nordstrand menighet. Dette slik at rodegrenser/bydelsgrenser og menighetsgrenser blir sammenfallende. Dette harmonerer også bedre med andre aktuelle kriterier (skolegrenser, valgkretser og kommunikasjonsårer).

Grenser internt i bydel Nordstrand:

Grensen mellom Lambertseter, Nordstrand og Bekkelaget: Her er det foreslått å følge de gamle bydelsgrensene før bydelssammenslåingen. Ved å legge grensene her følger man rodeinndelingen, valgkretser og man legger til grunn tidligere innarbeidede grenser mellom Lambertseter, Bekkelaget og Nordstrand.

Grensen mellom Bekkelaget og Ormøy: Det er foreslått å overføre en rode fra Ormøy til Bekkelaget menighet slik at E-18 utgjør grensen mellom de to menighetene, alternativt ingen endringer.

Grenser mellom bydel Nordstrand og bydel Østensjø:

Grensen mellom Bekkelaget og Manglerud: Her er det foreslått å overføre en rode fra Manglerud til Bekkelaget menighet. Dette gjelder området øst for Enebakkveien helt nordøst i bydel Nordstrand (Solfjellshøgda). En utfordring her er at Ryenhjemmet ligger i dette området. Dette hjemmet betjenes i dag av prest fra staben i Manglerud menighet.

Grenser mellom bydel Østensjø og bydel Alna:

Grensen mellom Oppsal og Haugerud / Søndre Aker og Østre Aker: Det er allerede vedtatt å overføre en rode helt nord i bydel Østensjø fra Haugerud til Oppsal menighet slik at soknegrenser, prostigrenser og bydelsgrenser blir sammenfallende.