Gå til sidens hovedinnhold

Forkaster Amelie-anken

Høyesterett har sagt sitt.

Høyesteretts ankeutvalg forkastet onsdag anken fra Politiets utlendingsenhet (PU) om å holde Madina Salamova – kjent som «Maria Amelie» - i varetekt inntil hun sendes ut av Norge.

Borgarting lagmannsrett besluttet mandag ettermiddag å løslate Maria Amelie (25). Det likte ikke Politiets utlendingsenhet (PU), som anket kjennelsen til Høyesterett. Ved 11-tiden tirsdag slapp 25-åringen likevel ut, med avtale om meldeplikt hos politiet.

- Uheldig av lagmannsretten
Onsdag ble det klart at Høyesterett enstemmig forkaster anken.

De er langt på vei enig med lagmannsretten:

«Lagmannsretten har – i motsetning til tingretten – kommet til at pålegg om daglig meldeplikt er tilstrekkelig til å hindre at Salamova vil unndra seg uttransportering, jf. utlendingsloven § 105. Utvalget bemerker at det var korrekt av lagmannsretten å vurdere om et slikt tiltak var tilstrekkelig, jf. forholdsmessighetsprinsippet i utlendingsloven § 99.»

Likevel bemerker landets øverste domstol at:

«Ankeutvalget finner det uheldig at lagmannsretten – slik det her er gjort – kommenterer forhold ved pågripelsen som ligger utenfor det som er sakens tema, og som derfor heller ikke har vært behandlet av partene.»

Les: HELE AVGJØRELSEN FRA LAGMANNSRETTEN (PDF)

«Fingerspitzgefühl eller musikalitet»
Dette anser de likevel som en tilleggsbemerkning.

«Videre gjøres det gjeldende at lagmannsrettens kritikk mot politimyndighetene, med henvisning til tingrettens kjennelse, bygger på en uriktig forståelse av denne. Sakens dokumenter gir heller ikke grunnlag for lagmannsrettens uttalelse om at Salamova ved å ha tatt sin utdannelse her i landet må ha etterlatt seg spor om at hun var her, eller om at håndteringen av saken har vært uten «fingerspitzgefühl eller musikalitet». Ordvalget gir inntrykk av at det er lagt vekt på påstander om faktiske forhold som er anført i mediene. Det anføres at forholdene enkeltvis og samlet innebærer feil ved lagmannsrettens saksbehandling som har hatt betydning for utfallet av saken.»

- Glade, men...
Advokat Brynjulf Risnes hadde ikke selv mottatt Høyesteretts kjennelse da Nettavisens ringte ham for en kommentar.

- Vi er glade for Høyesteretts konklusjon. Vi mente også at lagmannsretten hadde en korrekt analyse og at all den dramatikken som var rundt pågripelsen var helt unødvendig. Men dette betyr ingenting i forhold til den politiske prosessen. Det er ingenting som tyder på at myndighetene har lært noe av dette eller vil løfte en finger for Maria Amelie eller noen andre i gruppen av papirløse som har kommet hit som barn, sier Risnes til Nettavisen.

- Hvor ligger håpet for din klient nå?

- Det må ligge i at hun i det minste ikke blir utvist og kan komme tilbake og søke om opphold med jobbpapirer, sier han.

- Må møte hver dag
- Men hun må reise ut?

- Ja, hun må hver dag møte hos Politiets utlendingsenhet med kofferten ferdig pakket. Kafka-prosessen fortsetter, sier Risnes.

Høyesteretts avgjørelse leser du i sin helhet her

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut