En tidligere spaner i daværende Politiets overvåkingstjeneste (POT) har nå forklart seg om sin kjennskap til falske bevis og ulovlige etterforskningsmetoder i Treholt-saken. Det skjedde overfor statsadvokat Lasse Qvigstad, som undersøker påstander framsatt i boka «Forfalskningen».

Flyttet avhørsstedet
Det var litt over klokken 10.30 tirsdag mannen ankom Økokrims lokaler i Oslo sentrum. For å beskytte hans identitet hadde Oslo statsadvokatembete flyttet avhørsstedet fra deres lokaler i Universitetsgata til Økokrims lokaler på C. J. Hambros plass like ved Tinghuset i Oslo.

Les også: Mener påstander om bevisjuks er horrible
Les: Hevder han så pengebeviset i 1983

I avhøret forklarte den nå pensjonerte tjenestemannen seg om sitt kjennskap til falske bevis og ulovlige etterforskningsmetoder i Treholtsaken.

Med seg i avhøret hadde han advokat Bendik Falch-Koslung fra advokatfirmaet Stabell & Co.

Falch-Koslung sier til Aftenposten at eksspaneren gjentok hovedtrekkene i det han tidligere har sagt i intervju, men at han også kom med nye opplysninger om det som skal ha vært ulovlige etterforskningsmetoder.

Etter avhøret tirsdag satte pensjonisten seg på flyet ut av Oslo.

Sist torsdag forklarte mannen seg om saken overfor Treholts advokat Harald Stabell i et videoavhør. Dette opptaket er overlevert Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Spaneren skal være den samme som overfor Aftenposten har uttalt at pengebeviset var forfalsket og at det også ble gjennomført videoovervåking av ekteparet Arne Treholt og Kari Storækres leilighet i Oslo. Mannen fotfulgte Treholt i halvannet år - fram til arrestasjonen.

«Vi hadde ingenting»
- Det har ikke gått én dag uten at jeg har tenkt på uretten vi begikk mot Treholt, uttalte mannen i 60-årene til Aftenposten. På spørsmål om hva som skal ha vært motivet for de ulovlige metodene, har han uttalt at politiet manglet bevis i saken.

- Husk, vi hadde spanet på Treholt siden 1980, og aldri, ikke en eneste gang, sett noe som kunne minne om overlevering av dokumenter til russerne. Vi hadde ingenting! uttalte mannen i intervjuet med Aftenposten.

Hevder bevis ble forfalsket
Det var i forrige uke Publicum forlag presenterte boka «Forfalskningen» av tidligere Nettavisen-redaktør Geir Selvik Malthe-Sørensen og Nettavisen-journalist Kjetil Bortelid Mæland. De to mener å ha bevis for at det som den gang het Politiets overvåkingstjeneste (POT) fabrikkerte et fellende bevis i Treholt-saken. De to underbygger sine påstander med analyser av bilder fra overvåkingen av Treholt og fra ransakingen. I tillegg har de en pensjonert POT-medarbeider kilde. Han hevder at det dreier seg om konstruerte bevis.

Statsadvokat Lasse Qvigstad, som også var aktor under straffesaken mot Treholt i 1985, har fått ansvaret for å undersøke påstandene og har uttalt at de tas på største alvor. Er påstandene riktige, dreier det seg om grove forbrytelser, ifølge Qvigstad.

Tirsdag ettermiddag varslet Riksadvokat Tor-Aksel Busch at han ber Gjenopptakelseskommisjonen undersøke påstandene om at Treholt-bevis er forfalsket.

Les også: Riksadvokaten vil ha gjenopptakelse av pengebeviset

Justisminister Knut Storberget har uttalt at regjeringen vil vurdere å iverksette en gransking av Treholt-saken, ikke minst med tanke på å undersøke politiets metodebruk.