*Nettavisen* Nyheter.

Forlik mellom Telenor og NetCom

Partene er enige om å inngå forlik som innebærer at Telenor betaler til NetCom 35 millioner kroner, inkludert morarente fra 19. januar 1997

19.05.08 01:14

Forliket er fullt og endelig oppgjør av det krav som NetCom har fremmet om delvis tilbakebetaling av pris for leide samband for årene 1993 til 1996.Oslo byrett påla ved dom 19. juni 2001 Telenor å betale til NetCom for årene 1995-1996 51,5 millioner kroner med tillegg av morarente, som på domstidspunktet utgjorde ca 27,5 millioner kroner. I tillegg kommer morarente frem til i dag.Telenor har påanket dommen til Borgarting lagmannsrett og påstått frifinnelse. NetCom har på sin side motanket og fastholdt kravet som ble fremmet for Oslo byrett.- Rettssaken gjelder en periode langt tilbake i tid, da de regulatoriske rammebetingelsene og markedssituasjonen var en annen enn i dag. En avklaring av de spørsmål saken reiser har derfor begrenset interesse i dag. Partene har derfor etter en helhetsvurdering funnet det mest hensiktsmessig å løse saken utenfor rettsapparatet, heter det i meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.