Fire ganger svarte den tidligere Høyre-toppen, statsråden og fylkesmannen benektende på dommerens spørsmål om han erkjente skyld etter tiltalen for misbruk av stilling og tillitsforhold til å skaffe seg seksuell omgang. I tiltalens fire punkter blir det beskrevet «ulike former for seksuell omgang» med tre unge menn som hadde kommet til Norge som asylsøkere.

NÅ: Se direktesending fra straffesaken her (+)

– Det retten må ta stilling til er om det har vært seksuell omgang og i så fall hvorfor, sa statsadvokat Tor Børge Nordmo da han kort tid senere holdt sitt innledningsforedrag.

– Svein Ludvigsen bestrider alle anklagene som rettet mot ham, men det betyr ikke at han vil bestride alle deler av faktum. Det som er avgjørende, uavhengig av om det har vært seksuell omgang mellom ham og de fornærmede, er om han har utnyttet til sin stilling for oppnå det, sa Ludvigsens forsvarer, advokat Kai Vaag, da han kort kommenterte innledningsforedraget.

Vaag ønsker ikke å utdype overfor NTB hva han siktet til, og viser til at den tidligere fylkesmannens forklaring kommer for retten torsdag.

Truet til stillhet

Gråtkvalt og hikstende fortalte den 25 år gamle mannen retten hvordan Svein Ludvigsen truet ham hvis han fortalte om den seksuelle kontakten de hadde hatt.

– Han sa at kona hans ville bli sur på ham hvis hun fikk vite hva som hadde skjedd, og at det var ikke var noen vits i at jeg skulle være i Norge. Da ville han gjøre noe mot meg, sa den nå 25 år gamle mannen da han forklarte seg for Nord-Troms tingrett tirsdag ettermiddag.

Han hevder Ludvigsen under en hyttetur hadde tilnærmet seg ham og utført seksuelle handlinger med ham mens de var alene i hytta. Livredd vurderte han å rømme fra hytta om natten, men måtte erkjenne at han ikke visste hvor han var eller hvordan han skulle komme seg bort fra området.

Han bestemte seg for å vente til Ludvigsens kone kom, og be henne kjøre ham hjem.

Bestevenner med kongen

Dagen etter skal Ludvigsen ha vært redd for at den da 17 år gamle gutten skulle fortelle kona – eller noen andre – hva som hadde skjedd.

– Han sa han kjente alle – Utlendingsdirektoratet, Integreringsdirektoratet, politiet og at kongen var bestevennen hans. Han sa at hvis jeg sa noe skulle han ringe og få meg kastet ut av Norge, sa 25-åringen gråtende.

– Hvis jeg ikke sa noe, skulle vi være bestevenner og han skulle ordne et sted for meg å bo i Norge, fortsatte han, og fortalte at det eneste han ville var å få bli værende i Norge etter å ha rømt fra hjemlandet og tatt seg hit som mindreårig, enslig flyktning.

Fullsatt rettssal

Tilhørerbenkene i rettssal 8 i Nord-Troms tingrett i Tromsø var så å si fullsatte med pressefolk og publikum som ville følge den oppsiktsvekkende straffesaken. Daværende fylkesmann Svein Ludvigsen (72) i Troms skal i en seksårsperiode gjentatte ganger ha hatt seksuell omgang med en mann som kom hit til landet i 2009 som flyktning.

Den nå 25 år gamle mannen som kom hit i 2009, hadde en betydelig sykehistorie, og var innom flere psykiatriske institusjoner før han kom til mottaket på Finnsnes i Troms i 2011. Først da han flyttet sørover i 2017, fortalte han historien sin til sin kontakt i den aktuelle kommunen.

Kontakten konkluderte med at forholdene han fikk høre om var så alvorlige at meldeplikten gikk foran taushetsplikten. Dermed begynte det aktoratet mener er opprullingen av saken mot den høyt betrodde, nå pensjonerte, politikeren.

– Fornærmede har vært igjennom flere politiavhør, og det er det han har forklart her som danner grunnlaget for tiltalen. Han har gitt beskrivelser på steder, hva som har skjedd der og hvorfor det har skjedd, sa Nordmo.

Skal ha misbrukt stillingen

Påtalemyndigheten mener Ludvigsen misbrukte stillingen sin til å forlede fornærmede til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi og frata oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Dette skal ha vært den viktigste grunnen til at den nå 25 år gamle mannen ikke fortalte om det angivelige misbruket. Han var mellom 17 og 24 år i perioden tiltalen omfatter.

– Det er spørsmålet om han har misbrukt tillitsforholdet til dem som anklager ham som er det sentrale og avgjørende i denne saken, sier Ludvigsen forsvarer, advokat Kai Vaag, til NTB.

Nord-Troms tingrett har satt av to og en halv uke til saken. Ludvigsen må akseptere at det er pressefolk og tilhørere i salen under hans forklaring – etter at retten avslo å lukke dørene. Publikum må forlate salen når de fornærmede skal forklare seg, samt når personell med taushetsplikt skal gi retten sine vitneprov.

Pressen har referatforbud fra taushetsbelagte forklaringer, men ikke fra forklaringene til de fornærmede.

Overleverte statsborgerskap

Tiltalen omfatter ytterligere to fornærmede, unge menn som begge var i Norge som asylsøkere da Ludvigsen skal ha oppsøkt dem. En av dem var en lettere, psykisk utviklingshemmet mann som bodde på Silsand ungdomshjem.

Den daværende fylkesmannen hadde overlevert statsborgerskap til mannen under en seremoni og skal ha lurt ham til å tro at han kunne gi og frata ham statsborgerskap.

Bevisene i saken består i hovedsak av vitneforklaringer, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon mellom Ludvigsen og de fornærmede. Det vil også møte politivitner som skal forklare seg om etterforskningen av saken. Politi og hjelpeapparat skal dessuten forklare seg om kontakten med de fornærmede etter at straffesaken ble et faktum.

Rettssak

To av de tre fornærmede skal etter planen være til stede når den oppsiktsvekkende straffesaken kommer opp for Nord-Troms tingrett tirsdag morgen. Den tredje av de fornærmede er lettere psykisk utviklingshemmet, og kommer ikke til å være til stede. Derimot skal det spilles av et opptak av et tilrettelagt avhør mannen har gitt under etterforskningen når det er tid for hans forklaring.

Alle de tre fornærmede hadde kommet til landet som asylsøkere da Ludvigsen kontaktet dem på 2010-tallet. Tiltalens hovedpunkt gjelder en mann som var mellom 17 og 24 år gammel da han jevnlig skal ha hatt «ulike former for seksuell omgang» med Ludvigsen. Han har oppgitt at han fryktet Ludvigsen skulle ta fra ham statsborgerskapet hvis han fortalte noe om det.

Bekrefter relasjon

Det er ventet at den tidligere Høyre-toppen, statsråden og fylkesmannen i Troms kommer til å nekte straffskyld når tiltalen er lest opp for retten. Han bekrefter å ha hatt en relasjon til de tre, men nekter for at han har utnyttet stillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang med dem. Deres kontakt knytter seg til Ludvigsens store, menneskelige engasjement, ifølge forsvaret.

Les også: Svein Ludvigsen nekter for sexmisbruk – bekrefter relasjoner til asylsøkere

– Han har gjennom et langt liv hatt et stort engasjement på veldig mange områder, for næringsliv, eldre, unge, barn og skole. Han intensjoner må i hvert fall ikke settes i tvil som følge av de beskyldningene som nå rettes mot ham, sier Ludvigsens forsvarer, Kai Vaag, til NTB.

Karaktervitner

Han har stevnet seks vitner som kjenner Ludvigsen privat og profesjonelt og som «kan belyse hans store engasjement, både fort samfunnet og enkeltmennesker, som det har stor betydning for retten å få innblikk i», ifølge Vaag.

Les også: Forsvarer: – Ludvigsen uten straffskyld

– Ludvigsen har krav på å bli ansett som uskyldig inntil det foreligger dom i saken, poengterer Vaag.

Saken består i hovedsak av vitneforklaringer, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon mellom Ludvigsen og de fornærmede. Det vil også møte politivitner som skal forklare seg om etterforskningen av saken. Politi og hjelpeapparat skal dessuten forklare seg om kontakten med de fornærmede etter at straffesaken ble et faktum, ifølge VG.