Gå til sidens hovedinnhold

Fornuftig lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør bekrefter igjen at Norge har dyktige forhandlingsledere både i norsk industri og i fagforeningene i privat sektor.

Hvis vi ser oss rundt i verden, er det slett ingen selvfølge med ansvarlige fagforeninger og industriledere som tenker langsiktig og forsiktig.

Men både Fellesforbundet og Norsk Industri fortjener ros for å ha blitt enige om et moderat oppgjør, som DnB NOR Markets beregner til en årslønnsvekst på 2,8 prosent for industriarbeidere i 2010.

- Lønnsoppgjøret viser industriens evne til å tilpasse seg skiftende omstendigheter og at den norske modellen for lønnsdannelse fungerer godt, konkluderer Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets.

Analytikeren har helt rett, og det er to viktige grep som sikrer at norske lønnsoppgjør sjeldent går amok:

- De såkalte frontfagene forhandler først.

- Vi har ofte sentrale oppgjør.

Det viktigste grepet er at industrien går foran, slik at de som faktisk må tjene pengene inn selv, også får legge en «fasit» som de offentlige ansatte må ta hensyn til.

I motsatt fall kunne gylne offentlige lønnsoppgjør skapt et press for uansvarlig lønnsvekst også i industribedrifter som sliter med å overleve etter finanskrisen.

Enigheten mellom Norsk Indstri og Fellesforbundet gir en krone per time i generelle tillegg, og et lavtlønnstillegg på 50 øre timen. Det virker som en fornuftig ramme, som trolig er noe lavere enn det Norges Bank hadde forventet.

- Utfordringen er i hvilken grad andre grupper vil følge industrien. Erfaringene er at det i stor grad vil skje. Med den foreslåtte likelønnspotten medfører det at offentlig sektor må prioritere innenfor en gitt ramme og at det ikke gis en særskilt pott til offentlige ansatte, skriver Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets.

Fellesforbundet er rimelig fornøyd:Sikrer kjøpekraft til alle

Ulempen med sentrale oppgjør er at alle får noe, selv i bedrifter som egentlig ikke burde gitt fem øre. Men det ligger en sikkerhetsventil i at mange bedrifter i tillegg har lokale forhandlinger. Dermed kan bedrifter som gjør det bra gi sine ansatte noe ekstra.

Dette er også Norsk Industris bekymring:Svært begrensede lokale tillegg

Kommentarene tyder på at begge parter er rimelig fornøyd. Det har de grunn til.

Kommentarer til denne saken