Som forelder tenker du kanskje at det er det som skal til for å motivere poden optimalt på skolen, i likhet med blogger Anne Brith Davidsen.

- Jeg hadde selvsagt ikke betalt barna mine for seksere om jeg ikke visste at de klarte å oppnå det, sa hun til Nettavisen i et tidligere intervju.

Firebarnsmoren har premiert toppkarakterer til flere av barna sine fordi:

- Hjemme hos oss er det en ekstra motivasjon å få penger for en god karakter man har jaktet på. En sekser på en prøve gir 100 kroner og en sekser på karakterkortet gir 1000 kroner.

Les også: - Jeg har betalt over 10.000 kroner for gode karakterer

Temaet skaper høy temperatur, og meningene er mange, som da vi diskuterte dette på et morgenmøte i Nettavisen:

  • «Hva er galt med det, da ...?»
  • «Det er helt forkastelig å gi barn penger for en «6-er ...»»
  • «Men vi voksne motiveres jo av en penger ...»
  • «Ja, det er derfor jeg går på jobb hver dag ...»
  • «Men det er innsatsen som bør anerkjennes, selve læringen ...»
  • «Jeg vurderer å gi penger, det vil skape motivasjon ...»
  • «Er ikke mestringsfølelsen belønning god nok ...?»
  • «Hvordan vil det påvirke psyken ...?»

Vi ble på ingen måter enige.


Advarer: - Feil fokus

Nettavisen har snakket med psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI), Ragnhild Bang Nes.

Hun er klinkende klar:

- Den indre gleden/motivasjonen hos et barn er noe av det viktigste foreldre kan bidra til, sier hun – og advarer:

- Når man introduserer pengebelønninger, skaper det gjerne et fokus på belønningen i seg selv, altså målet og ikke prosessen.

Les også: - Tusenvis av Oslo-elever risikerer å miste motivasjonen
Les også: - Jeg er bekymret for elevenes helse

Mange (helse)gevinster

På de fleste av livets arenaer mener forskeren det vil komme deg til gode hvis du har tilegnet deg følgende:

- Det å oppleve engasjement, interesse, nysgjerrighet og utholdenhet er så viktig. Det å oppdage gleden ved å lære er sentralt for livskvaliteten vår. Forskning viser ganske tydelig at indre motivasjon – det å motiveres av aktiviteten fremfor belønningen, henger sammen med økt livskvalitet, mindre (psykisk) sykdom, bedre utholdenhet og arbeidsglede forklarer hun.

- Mange uheldige konsekvenser

- Kan det være så farlig, da, å gi en slant for en toppkarakter?

- Ja! Man oppmuntrer barna til å gjøre noe for belønningen sin del. Det å tukle med den indre motivasjonen, vekstmotivasjonen, kan gi mange uheldige både korttids- og langtidskonsekvenser. Det å være indrestyrt og motivert henger sammen med så mange positive livsutfall.

Ifølge forskeren vil det direkte påvirke din livskvalitet, mestringsfølelse og en god psykisk helse.

- Mer robust og utholden

- Du blir bedre rustet, mer robust og utholden ved å fokusere på læringsprosessen – fremfor målet: Karakteren. Mestringsfølelsen er beste belønning, mener hun.

- Hva slags konkret belønning virker?

- Støtte, interesse, og ros for innsats og pågangsmot stimulerer til egenmotivasjon, viljestyrke og gleden ved å søke kunnskap, sier Bang Nes.

Igjen ber hun oss være oppmerksomme:

- Unngå å bidra til en direkte kobling mellom prestasjon (karakteren) og belønning. Ros prosessen og ikke vær så opptatt av målet, det vil gi seg selv.

- Hemmer mer enn fremmer

- Fins det unntak, kan det i noen tilfeller være lurt å gi en liten pengepremie?

- Det finnes nok enkeltsituasjoner hvor det får poden til å åpne skoleboken og så oppdage gleden ved mer egendrevet skolearbeid, men belønninger bør ikke settes i system. Det kan snarere hemme enn fremme utvikling.

Bang Nes tyr til forskningsteori for å utdype:

- Når man fokuserer direkte på resultatet, kan karakteren bidra til et «fixed mindset». Det kjennetegnes gjerne av at en setter seg prestasjonsmål fremfor læringsmål og til å tenke om svake resultat at «jeg er ikke flink» og blir passiv og gir opp. Fokuserer du på «growth mindset», kommer utviklingsprosessen i fokus. Det gir ofte bedre oppnåelser, økt utholdenhet, glede og færre negative emosjoner, sier hun.

Barneombudet: - Foreldreansvar

Nettavisen har vært i kontakt med barneombudet, som sier dette ikke er noe de prioriterer å gå inn i - det er et foreldreansvar.