Gå til sidens hovedinnhold

Forsker: - Det er grunn til å være bekymret

Islandsk forsker varsler nytt askeutbrudd på Sagaøyas nest største vulkan.

I fjor vinter ble store deler av flytrafikken i Europa lammet av en askesky forårsaket av et vulkanutbrudd på Island. Da var det en vulkan under isbreen Eyjafjallajokull som spydde ut store mengder med lava og aske ut i atmosfæren.

Nå sier en islandsk forsker at en enda større vulkan kan forårsake et nytt utbrudd i nær framtid.

Forskere har den siste tiden registrert økt jordskjelvaktivitet rundt Islands nest største vulkan, Bárdarbunga, som ligger under Vatnajökull-isbreen, nord på Sagaøya.

- Grunn til å være bekymret
Professor i geofysikk ved Universitetet på Island, Pall Einarsson, sier den økte aktiviteten er bekymringsfull.

Einarsson sier det er vanskelig å anslå omfanget og utfallet av jordskjelvaktiviteten grunnet få seismiske måleinstrumenter i området. Men han sier det er «all grunn til å være bekymret».

- Dette er det området i landet hvor det er mest aktivitet. Det er ingen tvil om at lavaen i området er i ferd med å stige, og de seismiske undersøkelsene de siste dagene er et tegn på det, sier Einarsson til islandsk TV.

- Lavamassen sprenges i filler
Professor Johan Petter Nystuen ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo sier Bárdarbunga-vulkanen kan i prinsippet produsere mer aske enn vulkanen under Eyjafjallajokull, som forårsaket fjorårets askesky.

- Når det gjelder vulkanene som ligger under Vatnajökull-isbreen, så er det slik at alle ligger med betydelig ismasser over seg - opp til flere hundre meter med tykk is. Og det som skaper problemer, i likhet med Eyjafjallajokull, er at vi får smelting av is som fører til vanndamp. Når isen smelter så vil vannet føre til at lavamassen sprenges i filler, slik at de produserer aske istedenfor lava. Så det er akkurat samme problemstilling som med Eyjafjallajokull i fjor, sier vulkanekspert Johan Petter Nystuen til Nettavisen.

- Så det er ingen særlig god nyhet, sier Nystuen.

Videre forteller Nystuen at et utbrudd også kan føre til enorme flommer på Island som følge av issmelting.

- Alle vulkanene under Vatnajökull-isbreen har potensialet til å produsere store mengder med aske og oversvømmelser.

- Trenger bedre utstyr
En av de store utfordringene med Bárdarbunga-vulkanen er at det er svært vanskelig å utplassere måleinstrumenter på isbreer.

- Vi trenger bedre utstyr fordi det er vanskelig å anslå dybden på jordskjelvene, og fordi området befinner seg midt i landet og er dekket med isbreer, sier Einarsson.

Nystuen er langt på vei enig med sin islandske kollega, og sier at slike sensitive måleinstrumenter bør stå på fjellunderlag.

- Det er helt riktig som Einarsson sier, at det er begrenset mulighet for å sette ut måleinstrumenter i dette området. På Katla (en av Islands største vulkaner red.anm.) som har berg rundt seg, har de stasjonert GPS-instrumenter og seismograf som måler jordskjelv og hvordan jordskorpa hever seg når det er smeltemasse som stiger opp i en vulkan, som fører til karakteristiske jordskjelv, sier Nystuen.

- Største lavastrømmen på 10.000 år
Den anerkjente vulkanobservatøren Jón Frímann skriver følgende på sin blogg:

- Det er bare tiden som kan gi oss svar på om det vil skje eller ikke skje et utbrudd i nær fremtid.

Bárdarbungas siste registrerte utbrudd var i 1914. Vulkaneksperter sier imidlertid at det siste store utbruddet skjedde i 1477. Da skal vulkanen ha spydd ut en enorm søyle med aske og stein. Utbruddet skal også ha forårsaket den største lavastrømmen på jorden i løpet av de siste 10.000 årene, skriver Daily Mail.

Lammet flytrafikken
Fjorårets utbrudd på Island førte til at flymyndighetene i Europa beordret nesten alle ruteflyene på bakken og etablerte såkalte trygge korridorer gjennom luftrommet. Begrunnelsen var at de små askepartiklene kunne ødelegge flyenes sårbare turbinmotorer. Tusenvis av flypassasjerer ble strandet i både Europa og i USA som en direkte følge av askeskyen.

En rekke flyselskaper, som tapte millionbeløp på flystansen, mente imidlertid at flymyndighetene overdrev faren.

Kommentarer til denne saken