– Uten å riste veldig hardt i bjella, så målte jeg den godt over 100 desibel. Dessuten så har sauen bjella tett på øret, så lyden blir høy, sier forskeren ved Veterinærinstituttet til forskningsnettstedet.

Han mener derfor at ringingen i bjellene sannsynligvis kan medføre hørselsskader hos sauene.

Forskriften om velferd for småfe fastsetter at dyr ikke skal utsettes for unødig støy, og støy over 65 desibel er forbudt.

Saueforsker og professor Inger Lise Andersen ved NMBU, som har forsket på husdyr og flystøy, sier til nettstedet at hun tror lydnivået på bjellene ligger over det sauene syns er behagelig, men at det kan være at sauene venner seg til støyen.

– Resultatene viste at sauen ser ut til å være veldig tilpasningsdyktig. Da anslår vi 90 desibel som den fysiske smertegrensen, sier hun.