Røykere ble tidlig utpekt som en risikogruppe for koronaviruset. Nettavisen skrev i forrige at Folkehelseinstituttet nå har fjernet røykere fra risikogruppen.

- Vi har endret risikogruppene og røykere er tatt ut, uttalte overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge, i en uttalelse til Nettavisen forrige uke.

I tillegg er det andre studier og observasjoner av koronapasienter som antyder at røykere kanskje var mindre utsatt for koronaviruset.

Les også: Unge føler seg mer ensomme under koronakrisen

Kliniske undersøkelser

En fersk studie fra et stort fransk sykehus antyder at substanser i tobakk, muligens nikotin, kan ha en preventiv effekt og hindre røykere fra å bli smittet med koronaviruset.

Nå ønsker de franske forskerne bak studien å sette i gang med kliniske undersøkelser hvor de skal teste ut nikotinplaster på koronapasienter og helsepersonell som pleier koronapasienter, skriver The Guardian.

Forskerne avventer godkjenning fra franske helsemyndigheter før de kan igangsette de kliniske undersøkelsene med nikotinplaser.

Selv om studien antyder at tobakk kanskje kan beskytte røykere mot viruset, antydes det også at røykere som har blitt smittet utvikler mer alvorlige symptomer grunnet den skadelige påvirkningen røyk har på lungene, skriver The Guardian.

Les også: Ny omstridt studie antyder at røyking hjelper mot covid-19

Færre røykere enn ellers i befolkingen

Forskergruppen ved sykehuset Pitié-Salpêtrière observerte totalt 480 koronapasienter. Forskerne fant ut at andelen røykere blant koronapasientene var langt lavere enn andelen røykere i den generelle befolkningen.

* 350 av de 480 observerte pasientene var innlagt på sykehus. Resten hadde milde symptomer og kunne være hjemme.
* Koronapasientene som var innlagt på sykehus, hadde en medianalder på 65 år. Bare 4,4 prosent av dem var røykere.
* Pasientene med milde symtpomer og som kunne være hjemme, hadde en medianalder på 44 år. 5,3 prosent av dem var røykere.
* Generelt i befolkningen er det rundt 40 prosent røykere i aldersgruppen 44 til 53 år, ifølge franske helsemyndigheter.
* I aldersgruppen 65 til 75 år i den franske befolkningen, er det mellom 8,8 prosent og 11,3 prosent røykere.

Les også: Kan dette bli framtidens flyreiser etter korona?

- Kan ha en preventiv effekt

Den franske forskeren Jean-Pierre Changeux, som ifølge The Guardian er en anerkjent spesialist innen nevrobiologi, har vurdert studien. Han antyder at nikotin muligens kan ha en preventiv effekt som hindrer viruset fra å tre inn i cellene og dermed hindre spredning. Nikotin kan kanskje også dempe overreaksjonen i kroppens immunsystem, som er en reaksjon som er påvist blant pasienter med de mest kritiske covid-19-sykdomsforløpene, skriver avisen.

«Alvorlig sykdom kan skyldes at en overreaksjon fra immunforsvaret skader lungevevet,» skrev Folkehelseinstituttet i en av sine tidligere risikovurderinger.

Funnene i studien skal nå verifiserer i kliniske undersøkelser, så sant forskerne får grønt lys fra helsemyndighetene.

8,5 prosent var røykere

Tall fra sykehus i Paris, viser at 8,5 prosent av 11.000 innlagte covid-19-pasienter var røykere. Den totale andelen røykere i befolkningen i Frankrike er estimert til 25,4 prosent.

«Vår studie viser sterke antydninger til at dem som røyker daglig har mye mindre sannsynlighet for å utvikle en symptomatisk eller alvorlig infeksjon av sars-cov-2 (koronaviruset) sammenlignet med den generelle befolkningen,» skriver forfatterne bak studien.

«Effekten er betydelig (…). Det er sjelden vi ser dette innen medisin,» lyder rapporten.

Professor Jean-François Delfraissy, som er den franske regjeringens sjefepidemiolog i koronakrisen, uttalte nylig i et intervju at «det er noe spesielt med tobakk».

- Vi har sett at majoriteten av de alvorlige tilfellene ikke er blant røykere, som om tobakk beskytter mot viruset via nikotin, uttalte Delfraissy til den franske avisen Sud Quest.

- Røykeslutt er det viktigste du kan gjøre

Forskerne understreker på det sterkeste at røyking er svært helseskadelig, og fraråder folk mot å røyke for å unngå koronasmitte.

I Norge er det rundt 400.000 daglige røykere og ytterligere 400.000 som røyker av og til. Folkehelseinstituttet var også svært tydelige på at røykeslutt er det viktigste for helsen.

- Nyere rapporter viser ikke en sikker overhyppighet av røykere blant de kritisk syke pasientene (covid-19-pasienter red.anm.). Når det er sagt: Røykeslutt er det viktigste du kan gjøre for helsen din, så en sterk anbefaling om det herfra, uavhengig av risiko for alvorlig koronasykdom, uttalte overlege Hauge til Nettavisen i forrige uke.