Hva tenker egentlig barn? Og hvordan kan man få barn til å ønsker å gjøre det samme som du vil?

Dette er spørsmål som de fleste foreldre stiller seg på jevnlig, og nå kan forskere ved University of California i alle fall ha funnet svar på det siste.

I en liten liten, men original studie publisert i PLOS One, har de sett på forskjellene mellom hva slags valg voksne og barn gjør når de stilles overfor et enkelt enten-eller-valg.

Resultatene tyder på at små barn har en klar tendens til å velge det siste av de to alternativene - selv om det ikke er hva de egentlig vil ha.

Valgte siste alternativ i 85 prosent av tilfellene

Forskerne stilte 24 barn mellom 21 og 27 måneder 20 spørsmål der de måtte velge mellom to alternativer. Senere fikk de de samme spørsmålene med svaralternativene i motsatt rekkefølge.

Hvis barna ikke valgte når de fikk spørsmålene stilt muntlig, fikk de vist to klistremerker som viste alternativene - og de kunne peke på hvilken de ønsket.

Når barna kun svarte verbalt, viser undersøkelsen at de i 85,2 prosent av tilfellene velger det siste alternativet. I de tilfellene der de kunne peke på klistremerkene, valgte de det siste alternativet i 51,6 prosent av tilfellene.

Ifølge forskerne er dette et resultat av hvordan små barns hukommelse utvikler seg.

- Når barn peker, så kan de se alternativene og velge sin faktiske preferanse, forteller doktorand Emily Sumner ved UCI i en artikkel universitet har publisert.

- Når de ikke har noen visuell referanse og kun hører «eller», klarer de bare å huske det siste alternativet ved hjelp av noe som kalles en fonologisk løkke. Barn forstår hvordan tale høres ut, men ikke nødvendigvis hva ordene betyr. Så når de snakker, gjentar de bare det siste alternativet, sier hun.

Forskerne har også gått gjennom en større database av faktiske samtaler mellom barn og vokse, og analysen tyder på denne effekten blir mindre i løpet av ganske kort tid. Mens 2-åringer valgte siste alternativ 64 prosent av gangene, var det ingen preferanse mot det siste hos 3- og 4-åringer.

Klar oppfordring til foreldre

Hvis målet ditt er å få barna til å gjøre som du vil, er forskningen nytting informasjon - men Sumner har en klar advarsel til foreldre som faktisk ønsker å finne ut hva barna ønsker:

- Vår studie demonstrerer viktigheten av å bytte om på rekkefølgen når du stiller barna et spørsmål om deres preferanser, for de vet ikke alltid hva de sier, påpeker hun.