Tinnitus, eller øresus, er en hørselsskade som flere hundre tusen nordmenn lever med. Dette er i utgangspunktet en permanent hørselsskade der de rammede hører en form for sus eller høyfrekvent piping.

Tilstanden kan ha flere årsaker, men oppstår som hovedsak av høy lyd - for eksempel for høy musikk på en konsert eller kraftige smell. Dette kan føre til at hårcellene i det indre øret blir permanent skadet.

I utgangspunktet er det ikke noen behandling av tinntus, der det beste man har er terapi for å lære seg å overse lyden.

Kan ha funnet mulig behandling

Men ny forskning publisert i anerkjente Science Translational Medicine kan tyde på at forskere har kommet til et gjennombrudd i forskning på en potensiell behandling av øresus.

Ifølge forskerne fra Universitetet i Michigan er rotårsaken til tinntius at deler av hjernestammen blir hyperaktiv, og overfører signaler til andre deler av hjernen som mistolker signalene.

- Hvis vi kan stoppe disse signalene, så kan vi stoppe tinnitus. Det er det vår fremgangsmåte forsøker å gjøre, og vi er optimistiske med tanke på funnene vi har fått fra forsøk på både dyr og mennesker, sier professor Susan Shore ved Universitetet i Michigan til Science Daily.

Lyder og elektriske impulser

Rent konkret har de utviklet en metode der personer med tinnitus har fått en skreddersydd behandling der de utsettes for både lyder og elektriske impulser (bimodal) som sendes inn i nakken eller kinnet.

Hensikten med behandlingen som kalles STDP (stimulus-timing dependent plasticity) er å "nullstille" aktiviteten til hjernesellene som normalt prosesserer lyder og vibrasjoner, og som også forsøker å "overse" kroppens egne lyder. For eksempel hører du ikke mye av blodgjennomstrømmingen eller at du beveger deg.

Resultatet av de kliniske testene som er gjennomført viste en reduksjon i støyen på opp mot 12 dB, og noen rapporterte også at støyen forsvant helt. Ingen opplevde forverring av behandlingen.

Forskningen er derimot i en tidlig fase, og de 20 forsøkspersonene i eksperimentet var spesielt hentet ut fra en spesiell gruppe tinntius-utsatte.

Forsiktig optimistisk

I Hørselshemmedes landsforbund (HLF) blir forskningen mottatt med forsiktig optimisme.

- Undersøkelsen viser at den unimodale (kun lyd, journ.anm) stimuleringen ikke reduserer tinnitus. Den utelukker imidlertid ikke at bimodal stimulering kan ha en effekt. Undersøkelsen angir dermed ikke noen endelig løsning på tinnitusgåten. Fortsatt vil læring av mestringsteknikker være måten å lære seg å leve med tinnitus på, sier generalsekretær Anders Hegre i Hørselshemmedes landsforbund (HLF) til Nettavisen.