Gå til sidens hovedinnhold

Forskere skal granske helsefølger av 22. juli

Oslo (NTB): En rekke forskere skal finne ut hva slags psykiske og fysiske følger 22. juli har fått for dem som opplevde Anders Behring Breiviks terrorhandlinger i Oslo og på Utøya.

I første omgang har Helse sør-øst fordelt 3-4 millioner kroner til seks prosjekter, men planen er å tildele forskningsmidler for ett til to år, litt avhengig av prosjektet. Prosjektene vil deretter også kunne søke om videre støtte.

Forskerne skal blant annet finne ut hva slags senvirkninger de skadde har fått, for eksempel om de har kroniske smerter. Ett prosjekt skal ta for seg forekomsten av posttraumatisk stress hos de berørte og de pårørende, og i tillegg se på livssituasjonen for dem som var innsatspersonell og opplevde virkningene av de grusomme hendelsene.

Sjefen for helseforetaket, Bente Mikkelsen, understreker at forskningen byr på spesielle etiske problemer, og at det er svært viktig å ivareta hensynet til pasienter og berørte.

- Derfor er forskningsaktiviteten på nasjonalt nivå koordinert av Helsedirektoratet og de regionale etiske komiteene, sier hun.

Midlene knyttet til forskningsprosjektene etter terrorangrepet kommer i tillegg til den ordinære utlysningspotten på 104,1 millioner kroner for 2012. (©NTB) (©NTB)

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021