- Det er bekymring for det store antall flyktninger som kommer til Norge. Det er større støtte for å begrense flyktningstrømmen, sier forskningssjef Anne Britt Djuve ved Forskningsstiftelsen Fafo i en artikkel laget av de skandinaviske nyhetsbyråene Ritzau, TT, NTB og FNB/Jyllands Posten.

Djuve sier at det tidligere var en «bølge av sympati», som så ut til å komme fra bilde av den lille døde gutten på en tyrkisk strand.

- Da så det ut til å være en stor støtte til å hjelpe. Men det ser ut til at stemningen i folket har snudd, sier forskningssjef Anne Britt Djuve ved Forskningsstiftelsen Fafo.

Saken fortsetter under.

Danmark og Finland

Historiker og ekstern lektor Lars Hovbakke Sørensen ved Københavns Universitet sier at mens danskene er, og alltid har vært, skeptiske til innvandring, har de andre skandinaviske landene nå fulgt etter.

I Finland forteller parlamentariker, og tidligere generaldirektør for forskningsinstituttet Vatt, Juhana Variainen, at Finland tidligere har hatt lite innvandring, men at landet nå har opplevd den sammen strømmen som resten av Europa.

Han sier at finnene har blitt «skeptiske og overrasket» over en flyktningstrøm de aldri tidligere har opplevd.

Også Sverige

Den svenske migrasjonforskeren Joakim Ruist ved Handelshögskolan i Göteborg sier at mange har blitt mer generøse, fordi de har fått øynene opp for hvor stort behovet faktisk er.

- Men samtidig har tilstrømningen økt så mye at mange har snudd fra å mene at vi kan ta imot flere, til nå å mene at vi skal ta imot færre. Sånn sett har opinionen hatt en negativ utvikling, sier han.