Klimaendringene kan skyte fart selv om alle land kutter utslipp, advarer forskere. I verste fall blir mange områder på jorda ubeboelige.

I en ny studie vurderes risikoen for at naturens egne ukontrollerbare dominoeffekter vil hindre forsøkene på å bremse den globale oppvarmingen.

Konklusjonen er at vi ikke kan være helt trygge – selv om alle verdens land kutter utslipp og prøver å nå målet om å begrense oppvarmingen til 2 grader.

- Jeg håper vi tar feil, men som forskere har vi et ansvar for å undersøke om dette er reelt, sier Johan Rockström, leder for forskningsinstituttet Stockholm Resilience Centre , til avisa The Guardian.

– Vi må finne ut av dette nå. Det haster virkelig. Dette er et av de mest eksistensielle spørsmålene i vitenskapen.

Vendepunkt

Hvis polarisen fortsetter å smelte, avskogingen fortsetter og utslippene av drivhusgasser øker til nye rekorder, slik de har gjort så langt, vil jordkloden komme til et vendepunkt.

Det er her en hverdag med et klima 4-5 grader varmere enn dagens og havnivå opptil 60 meter over dagens kan ventes, ifølge forskerne.

En slik gjennomsnittstemperatur på jorda vil være katastrofal både for mennesker og natur. Mange områder i verden kan bli ubeboelige, advarer professor Will Steffen ved Australian National University.

Enorme mengder is vil smelte på Grønland og i Antarktis, og på lang sikt kan havnivået stige flere titalls meter.

Forskerne anslår at dette kan være kun tiår unna med dagens utvikling.

Den tyske forskeren Hans Joachim Schellnhuber har tidligere anslått at en slik verden bare vil kunne opprettholde en befolkning på 1 milliard mennesker. I dag bor det 7,6 milliarder mennesker på jorda.

Hvor stor risikoen er for at dette framtidsscenarioet blir virkelighet, er uklart. Schellnhuber oppfordrer til mer forskning for å få bedre oversikt så raskt som mulig.

Mye av ekstremvarmen i verden i sommer knyttes til unormale vinder i atomsfæren – og til menneskeskapt global oppvarming.

I Norge kom den eksepsjonelt hete sommeren nesten umiddelbart etter den enda mer unormale måneden mai, da den nasjonale varmerekorden ble regelrett knust.

Menneskeskapt

Situasjonen i Norge, Sverige og Finland har vært én av mange ekstreme værhendelser på den nordlige halvkule. Canada, USA, Nord-Europa, deler av Midtøsten, Kaukasus og Japan har opplevd ekstrem hete eller tørke.

Mange klimaforskere mener det knapt kan være tvil om at menneskeskapt global oppvarming har gjort bølgen av hetebølger verre enn den ellers ville vært.

– Alvorlige klimaendringer utspiller seg foran øynene våre, sier professoren Rowan Sutton til avisa The Guardian.

Bjørn Hallvard Samset ved forskningssenteret CICERO bruker noe mindre dramatiske ord, men er i hovedtrekk enig.

– Global oppvarming har gjort dette verre, det er ingen tvil om det, sier han til NTB.

Gjennomsnittstemperaturen på kloden har beveget seg oppover, i takt med utslipp av klimagasser fra kull, olje, transport, industri, avskoging og landbruk. Når hetebølger oppstår, vil de derfor typisk være noe varmere enn de var før.

Klimamålet kan bli oppjustert

I dag har EU og Norge begge et mål om å kutte utslippene av klimagasser med minst 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Men nå vurderer EU å øke innsatsen. EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete mener EU er i posisjon til å skjerpe målet til 45 prosent.

Budskapet mottas positivt i Norge.

– Dette er bra. Dette er vi for, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Han mener det vil være naturlig for Norge å følge etter hvis EU øker ambisjonsnivået.

De eksisterende klimamålene ble lagt fram før Parisavtalen ble inngått i 2015. Planen er at alle som er med i Parisavtalen, skal legge fram oppdaterte nasjonale mål innen 2020.

Nye febervarme dager

Deler av Europa vil fremdeles føles som en bakerovn denne uka, med temperaturer opp mot 40 grader flere steder. Flere påpeker at det kan være den nye normalen.

Frankrikes helseminister Agnes Buzyn advarte folk etter lørdag, da landet så de høyeste temperaturene siden hetebølgen som tok livet av flere tusen eldre i 2003.

– Dere må drikke mye, men også spise og få i dere salt, var rådet hennes til folket.

Deretter kom tankene rundt klimaendringer.

– Vi må sannsynligvis tilpasse advarslene våre i årene som kommer, for dette er noe vi ikke har sett tidligere, sa hun, med henblikk på det langvarige, varme været både Frankrike og store deler av Europa har hatt i år.