Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet har publisert en studie der forskere har fulgt totalt 1733 personer som ble skrevet ut fra Jin Yin-tan-sykehuset i pandemiens episenter Wuhan i perioden januar-mai 2020.

Målet er å avdekke hva slags langtidsvirkninger pasientene hadde etter et halvt år.

3 av 4 meldte om plager

Pasientene hadde en snittalder på 57 år, var delt inn i tre kategorier basert på alvorlighetsgrad:

  • Nivå 3: Ikke behov for oksygen
  • Nivå 4: Behov for oksygentilførsel
  • Nivå 5-6: Mer avansert pustestøtte (flere varianter)

Rapporten ta i liten grad for seg de aller sykeste pasientene, og ingen som ikke hadde behov for sykehusinnleggelse.

Les også: Alt du måtte lure på om korona-vaksinene

Ifølge rapporten meldte 76 prosent av pasientene at de hadde minst ett symptom et halvt år etter at de ble utskrevet. De mest vanlige var som følger:

  • Trøtthet/utmattethet eller muskelsvakhet: 63 prosent
  • Søvnproblemer: 26 prosent
  • Hårtap: 22 prosent

Med unntak av symptomer direkte relatert til lungefunksjon, ser det ut til at alvorlighetsgraden på sykehuset i liten grad påvirker hvor utbredt symptomene er:

Smerter og depresjon

I tillegg har pasientene forklart seg mer om hverdagen etterpå. Der kommer det frem at rundt 1 av 4 sliter med depresjon, og omtrent like mange melder om smerter eller ubehag.

- Dette er så langt vi vet den største studien på langtidsvirkninger hos dem som er utskrevet fra sykehus med covid-19. Vi fant at etter seks måneder, hadde de fleste pasienter opplevd minst ett symptom, spesielt trøtthet eller muskelsvakhet, søvnproblemer, samt depresjon eller angst, skriver forskerne.

Les også: Moderna: Koronavaksine sikrer immunitet i minst ett år

- Våre funn tyder på at det å være kvinne og alvorlig syk er risikofaktorer for vedvarende psykologiske symptomer.

De viser til at resultatene i stor grad sammenfaller med tidligere forskning på langtidsvirkningene av SARS-viruset.

Lungene bruker lang tid på å komme seg

At utmattethet er det mest vanlige symptomet, henger i stor grad sammen med at koronaviruset som regel angriper lungene kraftigst.

Resultatene fra undersøkelsen er vanskelige å forstå for ikke-medisinere, men hovedkonklusjonen er at rundt halvparten av pasientene hadde minst én unormalhet i sine CT-bilder etter et halvt år.

- Undersøkelsene viser at en betydelig andel, 22-56 prosent avhengig av gruppe, hadde abnormaliteter i lungefunksjon (diffusjon) seks måneder senere, skriver forskerne, og understreker at alvorlighetsgraden på sykdommen i stor grad henger sammen med bivirkningene, skriver de i sin rapport.

Forskerne understreker at studien har flere begrensninger. De kan blant annet ikke si med sikkerhet når en del av symptomene dukket opp, og om det var relatert til sykdommen. De påpeker også at pasienter som hadde mildere symptomer ikke ble tatt opp i studien. Seks måneder er også fort kort periode til å sette to streker under svaret.

Les også: Vaksinene spres likt i hele landet - derfor prioriteres ikke byene