Koronaviruset angriper lungene, så hvorfor i alle dager er det færre sykehusinnlagte covid-pasienter med kroniske lungeproblemer? De som har kols og astama?

Det var spørsmålet forskere ved Oxford-universitetet stilte seg.

Kunne det være at de brukte medisiner som også fungerte mot covid-infeksjon?

Astma-medisin i fokus

De startet derfor å undersøke om det kunne være at det var inhalasjonsmedisinen budesonid (glukokortikoider) som var årsaken til at pasientene klarte seg så bra.

Og nå har det prestigetunge legetidsskriftet The Lancet publisert resultater fra deres fase 2-studier i bruk av inhalasjonsmedisinen hos koronapasienter.

Resultatene er oppsiktsvekkende:

- Vi har vist at inhalert budesonid, gitt i en kort tidsperiode, kan være en effektiv behandling for tidlig covid-19 i voksne. Effekten med en reduksjon på 91 prosent av klinisk forverring, er tilsvarende effekten vi ser på bruk av covid-19-vaksiner, og er større enn det som er rapportert i noen annen behandling av sykehusinnlagte pasienter og pasienter med alvorlig covid-19, skriver forskerne.

Les også: Alt du må vite om korona-vaksinene: Bivirkninger, effektivitet, doser - og hvilken får du?

Av medisinene som har blitt godkjent så langt har det primært handlet om behandling av pasienter som trenger sykehusbehandling. Her handler det mer om å gi pasienter medisin tidlig for å begrense fremdriften av sykdommen - og forkorte sykdomsforløpet.

Nakstad: - Samme type legemiddel som brukes i intensivbehandling

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at studiene er interessante:

- I denne studien fant man at personer som fikk inhalasjonsbehandling med «glukokortikoider», som blant annet demper betennelse i luftveiene til astmapasienter, i mindre grad utviklet alvorlige symptomer på covid-19 enn andre. Pasientene ble mindre alvorlig syke og hadde et kortere sykdomsforløp, skriver Nakstad i en e-post til Nettavisen.

- Studien er ikke veldig stor, men det er likevel interessant at man ser effekt av samme type legemiddel som allerede brukes intravenøst i forbindelse med intensivbehandling av covid-19. Selv om de effektive dosene man gir av glukokortikoider intravenøst i intensivavdelinger er større, da i første rekke gjennom legemiddelet "deksametason", vil pasienter som inhalerer astmamedisiner også få et opptak av glukokortikoider som kan gi effekt.

I hvilken grad dette vil føre til en revolusjon gjenstår å se:

- Det kan være at disse resultatene vil bidra til å styrke behandlingsregimet rundt pasienter med moderate covid-19-symptomer. Vi ser derfor fram til flere studier framover som kan belyse dette. Ethvert nytt behandlingsregime som motvirker alvorlig sykdomsutvikling, vil være fordelaktig både for pasienter og for helsetjenesten.

Legemiddelverket er forsiktige optimister

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket er forsiktig optimistisk om resultatene:

- Det er en spennende artikkel, og den viser at en mye brukt inhalasjonslegemiddel kan redusere risikoen for at covid-sykdommen forverres. Det er snakk om et enkelt og billig legemiddel, sier Madsen til Nettavisen.

Men han understreker at dette er en såkalt fase 2-studie, og at resultatene derfor må tas med store forbehold:

- Det er alltid noen ting man må legge merke til. Dette er for det første en åpen studie, der både pasienter og leger visste hvem som fikk legemiddelet. Det kan derfor ha vært en placeboeffekt i bildet. Resultatene kan tyde på at det kan være effektivt, og vi får bare håpe at det blir gjennomført en større og randomisert studie, der ingen vet om de får legemiddelet eller ikke, sier Madsen.

Han viser til at det siste året har gitt mange positive medisinnyheter som har vist seg å ikke stemme.

- Historien har vist at det stadig lanseres nye behandlinger. Et eksempel er jo hydroksyklorokin, der det viste seg at noen studier var for gode til å være sanne. Det er helt avgjørende at det gjøres skikkelige studier.

- Det er en spennende studie, men vi har hatt så mange feilslag, at man må være forsiktig, konkluderer han.

Les også: Solberg om sjokkavgjørelsen til Johnson & Johnson: – Dette er dårlige nyheter