8. oktober publiserte FNs klimapanel en ny rapport om global oppvarming. Funnene i rapporten er nedslående, og klimapanelet advarer om at det må skje endringer raskt for å holde temperaturen nede.

Økning i antall tilfeller av type 2 diabetes

I 2017 ble det publisert en rapport i tidsskriftet BMJ Open Diabetes Research & Care om sammenhengen mellom type 2 diabetes og temperaturstigning. Forskerne fant ut at diabetes type 2 raten økte med cirka fire prosent per grad celsius oppvarming i USA. Globalt økte glukoseintoleransen med 0,17 prosent per grad celsius oppvarming.

Forurenset vannforsyning og farlige, bakterielle infeksjoner

På grunn av global oppvarming er havtemperaturene nå blitt varmere, det er mer ekstremvær i form av regn, og høyere havnivåer. Dette kan ifølge rapporten fra Medical Society Consortium on Climate and Health føre til at drikkevann blir forurenset, og andre vannforsyninger der for eksempel fisk og skalldyr lever er også utsatt. Det kan gjøre oss mennesker syke.

Videre i rapporten står det at forurensningen kan også påvirke avlinger, noe som igjen kan bidra til matbårne sykdommer. Kraftig regn og flom kan spre ekskrementbakterier og virus til åkrer der mat vokser.

Økning i sykdomsbærende mygg og flått

I en rapport fra 2017 advarte Medical Society Consortium on Climate and Health om at mygg som er bærere av farlige sykdommer, som for eksempel Vestnilfeber og Denguefeber, trives under forholdene som har blitt mer og mer vanlig.

Et eksempel på en farlig sykdom har spredt seg nå nylig er Zika-viruset, som fikk en spesielt stor spredning fordi myggens levetid øker.

Siden 2004 har antallet infeksjoner spredt av flått og mygg tredoblet i USA.

Økning i psykiske helseproblemer

I en annen studie, publisert på Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) i oktober kommer det frem at til og med en moderat stigning i temperatur er forbundet med en økning i psykiske helseproblemer. Forskerne kom frem til at en stigning på en grad celsius over fem år var koblet til en to prosent økning i psykiske problemer.

Les også: Elvestuen: FNs klimarapport viser alvoret

Pusteproblemer og slag

Det amerikanske miljøbeskyttelsesbyrået (EPA) har publisert en studie på helse og miljøeffekter av partikkelformet materiale. Partikkelformet materiale kommer fra fossilt brensel, som kan skape en miks av partikler og flytende dråper i atmosfæren, som kan gå inn i lungene og blodårene til mennesker.

Eksponering for en slik partikkelmiks kan påvirke både lunger og hjerte. Flere vitenskapelige studier har knyttet dette opp mot forskjellige sykdommer, som for eksempel tidlig død for mennesker med hjerte- eller lungesykdommer, ikke-dødelige hjerteinfarkt, uregelmessig hjerterytme, forverret astma, nedsatt lungefunksjon og økte respiratoriske sykdommer. Respiratoriske sykdommer kan for eksempel være irritasjon av luftveiene, hoste eller pustevansker, skriver EPA i studiet.

Les også: Bill Gates oppretter klimafond med EU

Flere bilulykker og færre matinspeksjoner

I en annen studie også publisert på PNAS kommer det frem at selv små endringer i klimaet kan påvirke oppførselen vår, noe som igjen kan føre til en økning i fatale bilulykker. Forskerne har analysert data fra mer enn 70 millioner trafikkontroller, mer enn 500.000 motoriserte kjøretøyulykker og nesten 13 millioner brudd på matsikkerhet.

Da fant forskerne ut at når temperaturen stiger til over 29 grader celsius, har politiet færre trafikkontroller, noe som kan bidra til usikre kjøreforhold. En ti-graders økning i den maksimale temperaturen reduserte trafikkontroller med 1,5 prosent ifølge studien. Samme temperaturendring forsterket risikoen for en dødelig bilulykke med et halvt prosentpoeng.

I studien er det også forsket frem at det var mindre sannsynlig at helseinspektører utførte matkontroller når temperaturen steg til 26 grader celsius. Forskerne studerte 750.000 restauranter og matproduksjonsanlegg, og da fant de ut at en ti-graders økning i temperaturene førte til at det ble 8000 mindre inspeksjoner per dag.