En utgave av Koranen skal ha blitt kastet i en søppeldunk av SIANs frontfigur, Arne Tumyr, melder NTB. Det oppsto deretter basketak mellom politi og demonstranter da deler av Koranen ble forsøkt påtent av SIANs representanter.

Politiet har innbrakt fem personer for forstyrrelse av ro og orden og for å ikke ha etterkommet politiets pålegg. I en pressemelding klokken 14.50 skriver Agder politidistrikt at SIAN gjennom media og annonsering hadde bekjentgjort at de ville sette fyr på Koranen under lørdagens demonstrasjon i Kristiansand sentrum. Politiet i Agder var i dialog med både SIAN og motdemonstranter i forkant av lørdagens markering, og var tydelig på hva som aksepteres og hva som ikke ville bli akseptert.

– Foran denne demonstrasjonen fikk SIAN blant annet klar beskjed om at politiet ikke vil akseptere bruk av åpen ild. Bakgrunnen for dette er en sikkerhetsmessig vurdering fordi åpen ild ville være en risiko for SIAN, motdemonstranter og publikum. En slik markering er kontroversiell. Det er mye engasjement. Og derfor tillot vi ikke åpen ild, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl.

– Når SIAN til tross for politiets klare instruksjoner, bryter vilkårene som er satt, er det straffbart, og vi grep inn som vi gjorde. Politiets primæroppgave ved demonstrasjoner er å ivareta ro, orden og sikkerhet, samt å bidra til at alle som ønsker det får ytre seg. Det var vår oppgave også denne gang, sier stabssjef i Agder politidistrikt, sier Sjustøl.

En rekke motdemonstranter hadde møtt opp for å protestere mot koranbrenningen. Flere av disse ble lagt i bakken av politiet da det oppsto bråk.

Politiet avsluttet demonstrasjonen etter hendelsen.