Det er en kjent sak at flere dør om vinteren enn sommeren, men første nyttårsdag er dagen da aller flest mennesker dør, melder Washington Post.

Det var sosiologiprofessoren David Phillips som kom frem til det oppsiktsvekkende funnet. Han undersøkte 57 millioner naturlige dødsfall i i USA perioden 1979 og 2004.

Tydeligst i naturlige dødsfall

I statistikken over dødstallene så Phillips en bratt økning i desember som treffer en topp nøyaktig 1. januar, før tallene igjen synker gradvis utover våren.

I tallene til Phillips kan man se at en vanlig januar har mellom 40.000 og 60.000 flere dødsfall enn en vanlig august eller september.

Et spørsmål som melder seg, er om økningen har noe å gjøre med selvmord eller bilulykker som følge av fyllekjøring i julehøytiden. Dette er ikke tilfelle. Mønsteret er nemlig tydeligst i dødsfall med naturlige dødsårsaker, selv om dødsfall som er påvirket av ytre faktorer, eksempelvis bilulykker, også øker.

De vanligste dødsårsakene i USA første nyttårsdag er akutt hjertesykdom og hjerteinfarkt.

Phillips mener det ikke har blitt gjort gode nok forsøk på å finne ut hva som er årsaken.

- Det er ikke bare et mysterium, men et mysterium som folk ikke en gang har prøvd å engasjere seg i, sier han.

To mulige hypoteser

Professoren har ikke konkludert, men har kommet opp med to hypoteser han ikke klarer å eliminere helt.

- Folk utsetter å reise til akuttmottak i høytiden fordi de vil være sammen med familien, sier han.

I tilfeller der minutter og sekunder kan være forskjellen på liv og død, kan folk som føler smerte i brystet under middagen droppe å si noe før det er for sent.

Den andre mulige forklaringen er at sykehusene er underbemannet i høytiden, og at det mest erfarne medisinske personellet tar fri.

Phillips vil påpeke at statistikken hans ikke viser at noen av hypotesene hans er riktige, og at han ikke kan avskrive noen av dem.