Stjerneadvokaten bekrefter også at Andersen skal i nye avhør i Baneheia-saken.

- Vi er blitt kontaktet av politiet og er i dialog for å finne et egnet tidspunkt. Dette var forventet og han er innstilt på å forklare seg om det politiet ønsker å spørre ham om, sier Holden til Nettavisen.

Forrige fredag ble også det tatt nye DNA-prøver av Andersen.

- Det ble gjort forrige fredag og det frivillig. Det var aldri tvil om at han ønsket å gjøre dette fordi han ønsker å bidra med det han kan i den pågående etterforskningen.

Her kan du se video av Viggo Kristiansen som fri mann etter 21 år i fengsel.

Meddømte i Baneheia-saken, Viggo Kristiansen, har vært en fri mann i to uker, etter at han ble løslatt fra Ila fengsel. Han er ikke frikjent i saken og det pågår full etterforskning i Oslo politidistrikt (se faktaboks under).

Fem dager etter løslatelsen avla han selv nye DNA-prøver.

DNA stridstema

Det vil også bli tatt DNA-tester av andre personer er har hatt befatning med saken, heriblant jentenes fedre og letemannskaper, får Nettavisen opplyst. Dette har TV 2 også tidligere omtalt.

Les også: Her er Viggo Kristiansen i sin egen stue som fri mann for første gang på 21 år

Det mye omtalte DNA-sporet har vært kontroversielt og et stort stridstema i saken.

DNA-bevis knyttet Jan Helge Andersen til drapet, men det ble aldri gjort lignende funn mot Kristiansen. Andersens vitnemål mot sin tidligere venn var som kjent viktig for at Kristiansen ble dømt. Av lagmannsretten i 2002 ble det lagt til grunn at han var initiativtaker, pådriver og hovedmann ved utføringen av handlingene.

Under etterforskningen i 2000 ble det funnet mannlig DNA som ikke kunne stamme fra Andersen på jentene, og den aktuelle DNA-profilen er forenlig med 54,6 prosent av den mannlige befolkningen, deriblant Viggo Kristiansen.

KOMMENTAR: Gjenopptakelse av Baneheia-saken er helt på sin plass

Statsadvokat Andreas Schei bekrefter også til Nettavisen at det er tatt DNA av Jan Helge Andersen.

- Jeg kan bekrefte det Holden sier, men jeg har ikke mer å si om det eller om nye avhør. DNA er viktig i saken fordi vi i dag kan analysere flere markører, da er det også viktig med nye prøver, sier Schei.

Med flere såkalte markører gir det større sannsynlighet for å slå fast hvem et DNA tilhører.

Da Gjenopptakelseskommisjonen besluttet å gjenåpne saken for Viggo Kristiansen i februar med et flertall på 3 mot 2. Flertall at det var så mye tvil om DNA som ble knyttet til Kristiansen at det var usikkert om han kunne dømmes med dagens teknologi og analysemetoder.

- DNA-bevis vesentlig endret

I flertallets oppsummering heter det:

«Flertallet legger således kort oppsummert til grunn at DNA-beviset i 2002 ble forstått som en sikker bekreftelse på at de straffbare forholdet ble begått av flere gjerningsmenn. Slik situasjonen er i dag vurderer flertallet det slik at DNA-beviset samlet sett må anses tilnærmet nøytralt for så vidt gjelder spørsmålet om ugjerningene ble begått av flere gjerningsmenn. DNA-bevisets stilling som bevis er således vesentlig endret.»

Kommisjonens mindretall mener at saken med hensyn til biologiske spor ikke står i noen vesentlig annen bevismessig stilling i dg enn den gjorde da saken var oppe for retten i 2002.

Schei holder kortene om etterforskningen svært tatt til brystet.

- Det pågår teknisk etterforskning, og DNA vil alltid kunne være sentralt.

Les også: Viggo Kristiansen løslates: Baneheia-pårørende har bedt om voldsalarm

- Hvilke svar forventer dere å få i den pågående etterforskningen?

- Vi har grunn til å håpe at vi vil få konkrete resultater. Vi ønsker å snu alle steiner så det ikke ligger mer i saken vi ønsker å gjøre senere, men etterforskningen vi gjør er ikke noe vi bare gjøre for sikkerhets skyld, sier statsadvokaten.

- Vi har konkrete forhåpninger om å kunne få noe ut av etterforskningen, enten det er spor i den ene eller andre retningen. Jeg ønsker ikke å si noe mer av taktiske hensyn.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble i 2002 begge dømt til lange fengselsstraffer for voldtekter og drap av Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8).

Andersen har sonet ferdig en dom på 19 års fengsel. Han har erkjent det han ble dømt for. Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld. 2. juni ble han løslatt etter å ha sittet nesten 21 år i fengsel.

Han er fortsatt ikke frikjent selv om saken er gjenopptatt og saken er under ny etterforskning som trolig ferdigstilles i høst.

Les også: Viggo Kristiansen har fått besøksforbud

Kritiserer politiet

Samtidig som Nettavisen presenterer nyheten om de nye DNA-testene og avhørene av Andersen kommer Kristiansens støttegruppe med kritikk av politiet og påtalemyndigheten.

- At det nå kommer frem at det skal tas nye DNA-tester av Jan Helge Andersen, og at flere personer skal testes, er noe vi for lengst har visst. Nå er det likevel skapt et inntrykk av at man skal ta DNA-test av Viggo Kristiansen og bare ham. At politiet sitter på informasjon om at flere skal testes, og ikke er villig til å bekrefte dette før nå, er urovekkende, sier talsperson for støttegruppen Terje Helland til Nettavisen.

- Når en feil er i ferd med å sette seg i allmennheten er det politiets plikt å korrigere dette, hvis ikke står de nok en gang i fare for å gi informasjon relatert til DNA som er stigmatiserende overfor Viggo Kristiansen.

Les også: Forsvarer har varslet politiet om trusler og stygge uttalelser mot Viggo Kristiansen i sosiale medier

Statsadvokat i Oslo, Andreas Schei, mener kritikken ikke er rimelig.

- Vi oppfatter det slik at det var kretsen rundt Viggo Kristiansen som selv avslørte at det ble tatt nye DNA-tester av ham. Vi holdt tett om det. Men da de hadde sagt det selv, og politiet fikk spørsmål om det fra pressen, ble det bekreftet fra oss, sier Schei.

- Jeg synes det er merkelig å komme med en slik kritikk. Vi ønsket ikke at det skulle komme ut at vi hadde foretatt nye DNA-prøver. Dette er av etterforskningshensyn, men også av hensyn til de involverte i saken.

- Viggo Kristiansens støttespillere mener det stigmatiserer ham at dere ikke har bekreftet dette tidligere. Hva er din kommentar?

- Jeg er uenig i at det er skapt et inntrykk av at vi bare skal ta DNA-test av Kristiansen. I den grad det er skapt et slikt inntrykk, mener vi altså at det ikke er vi som har skapt det.