Advokat Jon Wessel-Aas representerer 40-åringen som etter planen må møte i retten etter å ha stått bak to plakater med innhold som han mener er satirisk, rettet mot lederen i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), Jan Erik Bresil, og statsadvokat Geir Evanger.

Nå mener Wessel Aas at hele tiltalebeslutningen er ugyldig og at rettssaken må avlyses, fordi settestatsadvokat Jane Lundstadsveen selv skal ha vært medlem i NNPF så sent som i 2020, ifølge dokumenter som Wessel Aas har fått tilgang til. Nettavisen har også fått tilgang til et brev der Lundstadsveen bekrefter sitt medlemskap.

NRK omtalte saken først.

Advokaten ser dermed på Lundstadsveen som inhabil i saken,

– Det mener jeg absolutt, sier Wessel Aas til Nettavisen.

Wessel Aas stusser over at Lundstadsveen endte opp med saken i utgangspunktet, og viser til at diskusjonen rundt NNPF har dreid seg om rolleblanding og habilitet. Han mener også Lundstadsveen burde opplyst retten om medlemskapet i organisasjonen.

– At man klarer å la påtalespørsmålet gå til en som har vært medlem av samme organisasjon som Bresil og Evanger er litt pinlig, sier han.

Vil protestere i retten

Wessel–Aas forteller også at han har varslet aktor Sigrid Tybring-Gjedde Morseth om det han mener er inhabilitet.

Foreløpig ser det ut til at saken vil gå for retten mandag.

– Foreløpig har det ikke skjedd noe. Hvis opplysningene mine stemmer, tar jeg for gitt at retten ser at påtalebeslutningen ikke er grunnlag for en rettssak. Hvis ikke, vil jeg måtte fremme en innsigelse i retten, sier Wessel–Aas.

Og legger til:

– Med forbeholdet om at opplysningene stemmer, vil jeg tro at påtalemyndigheten selv ser at dette ikke går, slik at jeg slipper det.

– Er det da i det hele tatt noen som kan ta seg av påtalespørsmålet, gitt Evangers og Bresils forhold til henholdsvis statsadvokatembetet, politiet og NNPF?

– Ja, det mener jeg, i alle fall juridisk. Det er mange saker med forulempinger av offentlige tjenestepersoner, men det er en annen bestemmelse. At politiet etterforsker og påtalemyndighet påtaler noen fra deres egne rekker er i seg selv ikke en inhabilitetsgrunn.

Anser seg selv som habil

Nettavisen har forelagt Wessel–Aas' kritikk for settestatsadvokat Jane Lundstadsveen. Hun har ikke besvart våre henvendelser.

I et brev Nettavisen har fått tilgang til, bekrefter hun imidlertid at hun har vært medlem i NNPF siden august 2022, og at hun til dags dato fortsatt er det.

– Medlemskapet har vært passivt, og jeg har aldri hatt noe verv eller lignende i foreningen, utover å betale kontingent, i en forening på omkring 3000 medlemmer, skriver hun.

Videre skriver hun at hun ikke har noen nærmere tilknytning til noen av partene i saken, verken privat eller i profesjonell eller faglig sammenheng.

– Av denne grunn har jeg ansett meg habil til avgjørelsen av tiltalespørsmålet.

Til NRK skriver Sigrid Tybring Gjedde Morseth, som er aktor i saken, dette i en SMS:

– Dette vil bli gjenstand for behandling ved rettens oppstart i morgen. Påtalemyndigheten vil ikke gi ytterligere kommentarer.

Jurist: – Et ironisk poeng

Anine Kierulf er jurist og førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Hun sier det er svært viktig at påtalemyndigheten opptrer objektivt, og at de ikke har noen tilknytningen til partene, eller interesser i sakens utfall. Om det er tvil om dette, vil en egen bestemmelse i straffeprosessloven gjelde.

– Bestemmelsen tilsier at påtalemaktens habilitet vurderes like strengt som domstolene, men etter rettspraksis stilles ikke like strenge krav til påtalemyndigheten som til dommerne, sier Kierulf til Nettavisen.

Hun legger også til at det vil ha betydning at forsvarer Wessel-Aas faktisk reiser en innsigelse om inhabilitet til retten.

Kierulf vil imidlertid ikke forskuttere rettens vurdering av Lundstadsveens habilitiet:

Dess mindre hun har vært involvert i organisasjonen, desto mindre tilsier det inhabilitet og omvendt.

– Man kan også ha hatt formelle verv i en organisasjon uten å ha vært veldig engasjert, og man kan ikke ha hatt verv, men samtidig være veldig sterk tilhenger av en organisasjon.

Juristen ser også noe ironisk i denne saken.

– Hele saken springer ut av spørsmål om manglende rolleforståelse, og det er et ironisk poeng i begge retninger. Enten så er store deler av påtalemyndigheten inhabil til nesten alt som handler om ulovlige substanser, eller så har de hatt et så bevisstløst forhold til egen tilknytning i NNPF at det i liten grad kan vektlegges i en habilitetsvurdering.