Mandag ble det gjort kjent at Viggo Kristiansen trolig blir løslatt den aller nærmeste tiden etter å ha sittet nærmere 21 års forvaring for drapene og voldtektene av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand i mai 2000 (se faktaboks under).

Både Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt i Agder lagmannsrett i 2002. Andersen ble dømt til 19 års fengsel og har vært en fri mann i flere år etter å ha sonet dommen.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld og i februar besluttet Gjenopptakelseskommisjonen å gjenåpne saken og prøve saken på nytt (her kan du lese hele vurderingen).

Trusler

Kort tid etter avgjørelsen haglet det med trusler og verbale ufinheter i sosiale medier. Nå vurderer Kristiansen å be om politibeskyttelse.

- Jeg har snakket med ham om trusler han har mottatt og tatt det opp med politiet. Det er ikke satt i gang tiltak ennå, men jeg tok kontakt med politiet for en måned siden da det kom en del stygge uttalelser, trusler og litt forskjellig i sosiale medier, sier forsvarer Arvid Sjødin til Nettavisen.

- Han gir ikke uttrykk for å være redd. Jeg ønsker ikke å kommentere konkret hvilke trusler det er snakk om, men det har vært man ser jo hva som skrives der ute.

Les også: DEBATT: Er Norge best på rettssikkerhet?

Trolig løslates Kristiansen onsdag eller senest torsdag.

Foreløpig er det ikke levert inn noen anmeldelse. Viggo Kristiansen, som selv har omtalt seg selv om «Norges mest forhatte mann». Sjødin og Kristiansen er bevisst på at frihet kan by på ubehageligheter.

- Personlig tror jeg ikke det er grunn til å frykte for hans sikkerhet. Det er ikke noe som tyder på at han frykter for sin egen sikkerhet heller. Han kommer til å holde en lav profil og tilbringe tid med sine nærmeste de første dagene, sier Sjødin.

- Han kommer ikke til å gå langs gågaten i Kristiansand og vise seg de første dagene.

Les også: Rapport stempler Kristiansen som farlig

De pårørende i saken har varslet at de vil begjære kontaktforbud for Kristiansen. Politiet kan fatte en avgøjrelse som går på at Kristiansen ikke på noen måter kan oppsøke de pårørende eller være i umiddelbar nærhet av dem uten at det potensielt får en straffereaksjon.

- Han har gitt klar beskjed om at han ikke har tenkt å oppsøke dem uansett. Men de må gjerne prøve å få ilagt et kontaktforbud, men han har også krav på rettssikkerhet, sier Sjødin.

- Forbereder ham på løslatelse

Ifølge Sjødin har ikke Kriminalomsorgen forberedt Kristiansen på en tid som fri mann. Det normale er at innsatte har en såkalt soningsprogresjon hvor de gradvis tilnærmer seg en fri tilværelse.

Kort fortalt går det på at de får permisjoner som øker i varighet, kommer i jobb og til åpen soning i lavsikkerhetsfengsel og overgangsbolig ute i det fri før en endelig løslatelse. Som regel er det en rekke vilkår den innsatte også må følge for skulle få lov å følge vanlig soningsprogresjon.

- Jeg driver og forbereder ham på løslatelse. Vi har hatt kontakt med Kriminalomsorgen for at de skal ta opp igjen det de har mistet av soningsprogresjon. Viggo er ikke forberedt på en løslatelse på samme måte som andre som har vært til soning like lenge som ham, forklarer Sjødin og henviser til forpliktelsene Kriminalomsorgen har i straffegjennomføringsloven.

Det var i mars teamet til Sjødin tok kontakt med Kriminalomsorgen.

I paragraf 41, som omhandler forberedelse til løslatelse, heter det blant annet kriminalomsorgen i god tid skal forberede og bidra til at forholdene legges til rette for prøveløslatelse.

Les også: Viggo Kristiansen kan bli løslatt på dagen

- Mye er skjedd på 21 år

«Det skal i nødvendig utstrekning tas kontakt med offentlige myndigheter, organisasjoner eller privatpersoner som kan yte bistand for å oppnå ordnede boligforhold, arbeid, opplæring eller andre tiltak som kan bidra til en lovlydig livsførsel etter løslatelse.»

- Dette har Kriminalomsorgen plikt til å gjøre, men de har ikke gjort det og derfor har vi vært i kontakt med dem om dette.

- Hvilke utfordringer kan Kristiansen støte på når han ikke har fått den gradvise overføringen til frihet?

- Mye er skjedd i samfunnet i de 21 årene som er gått. Det er kommet smarttelefoner, digital post og mer avanserte datamaskiner. Han har ikke brukt bank-ID og kan heller ikke gå i banken. Alt dette setter han i en situasjon som gjør at han ikke klarer, sier advokaten.

- Men dette forbereder vi ham på. Og han er veldig oppmerksom på det selv også. Viggo har en ressurssterk familie og kommer til å hjelpe ham med digitale løsninger.

- Hvilke konsekvenser kan det få at en innsatt ikke får en god soningsprogresjon?

- Dette går på at en løslatt skal være best mulig klar til å komme ut i samfunnet. Det er viktig å sosialisere seg på alle mulige måter. Hvis en ikke har de evnene kan man lett få problemer i hverdagen. Men Viggo har folk rundt seg som er klar over det og skal prøve å hjelpe ham, sier Sjødin.

- Nå har han sittet inne i 21 år og bare hatt døgnpauser (korte permisjoner, red. anm.). Nå må han tenke på seg selv, prøve å roe ned, etablere seg på en grei måte i heimen og ta seg ut på ferieplasser de har hatt i alle år. Dette er det viktigste akkurat nå, å finne roen og finne seg selv.

Har fått jobbtilbud

Planen til Kristiansen er å flytte hjem igjen til gutterommet. Sengen og rommet står klart og det blir faren Svein som henter ham når Viggo løslates fra Ila fengsel. Planen er å bli boende hjemme og jobbe i Kristiansand-området hvor han allerede har fått jobbtilbud.

- Han har fått tilbud om lager- og pakkejobber. Et firma tok også direkte kontakt med meg. Ingenting er avgjort ennå, men han har ikke avvist noen forespørsler.

Høyesterett behandler saken om løslatelse muligens onsdag, men senest torsdag.

- Videre behandling vil bli gitt høy prioritet, skriver Høyesteretts direktør Bente J. Kraugerud i en epost.

Sjødin er helt sikker på at Kristiansen blir løslatt.

- Når påtalemyndigheten har påstått løslatelse er det egentlig ikke mer å diskutere. Jeg tror det er utenkelig at det blir et annet resultat. Men før en løslatelse må formell behandling foreligge.