Gå til sidens hovedinnhold

Forsvaret er parat for folket

Samfunnet er fullstendig avhengig av at forsyningssikkerheten opprettholdes i krisetider.

Av Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsmann Høyre

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har siden 2011 utviklet et forsynings- og beredskapssystem gjennom et strategisk samarbeid med utvalgte norske leverandører, enkelte verdensledende på logistikkområdet.

Også sivile behov kan understøttes gjennom Forsvarets beredskapsstruktur.

Enkelte av leverandørene er allerede mobilisert til å bistå myndighetene i koronakrisen på oppdrag fra Forsvarets operative hovedkvarter gjennom Bistandsinstruksen.

Følg nettavisens Nyhetsstudio: Få siste nytt om koronaviruset

Enestående i NATO-sammenheng

Beredskapssystemet som er bygget av FLO er enestående i NATO.

Leveranseevnen er testet gjennom en rekke øvelser etter 2014, særlig under storøvelsen Trident Juncture i 2018. Her deltok 50.000 soldater, 12.000 kjøretøy, 250 fly og 65 skip i den største NATO-øvelsen siden den kalde krigen.

Konklusjonen av evalueringen gjennomført av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) var at alle deltakerlandene fikk dekket forsynings- og leveransebehovet, og at det var kapasitet til å håndtere et enda større forsyningsbehov.

Sivile partnere er uvurderlige

Forsvaret har gjennom strategiske partnere mer enn doblet antallet logistikkbaser i Norge, og har tilgang til 2400 baser i utlandet. Forsvaret har tilgang til Brings kjøretøypark over hele landet, og samarbeider med Norges største matvaregrossister som sikrer Forsvaret tilgang på mat til 180.000 soldater i 30 dager.

Les også: Sverige blir advart om at deres korona-strategi er «galskap»

Dette ville vært umulig å få til uten sivile partnere som lar Forsvaret ta del i deres eksisterende produksjons- distribusjonskapasitet.

Forsvarets forsynings- og beredskapssystem basert på samarbeid med sivile aktører gir bedre forsyningssikkerhet til en lavere kostnad uten byråkratiske strukturer.

Totalforsvaret av Norge

Forsvaret har unngått investeringskostnader i milliardklassen, kostnader som tidligere var faste kostnader er nå variable (aktivitetsavhengige) og årlige driftskostnader er redusert i størrelsesorden 100-200 millioner kroner.

Nettavisen Pluss: Hallgeir Kvadsheim: - Du bør vente med å kjøpe aksjer

Regjeringen har de siste årene gjennomgått og oppdatert planene for totalforsvaret av Norge. Det handler både om Forsvarets støtte til sivilsamfunnet i en krise, og sivilsamfunnets støtte til Forsvaret i krig.

Regjeringen vil legge frem den nye Langtidsplanen i begynnelsen av april. Samtidig vil regjeringen legge frem en egen Samfunnssikkerhetsmelding for å sikre at samfunnets samlede beredskapsressurser blir utnyttet best mulig.

Kommentarer til denne saken