Både i 2022 og 2023 har Forsvaret opplevd skandale etter skandale. Ferskest i minnet for folk flest sitter nok NRKs avsløringer om en jente som var utsatt for trakassering i Forsvaret, og hvor ingen av befalene tok affære.

Så langt gikk det at forsvarsministeren ba om et møte med forsvarssjef, Eirik Kristoffersen. Det var også tema på NRKs «Debatten». Nå skriver Forsvarets Forum at ingen har blitt degradert i det norske forsvaret så langt tilbake som Forsvaret har oversikt, altså i 1988.

– Forsvaret er ikke kjent med tilfeller av degradering på bakgrunn av disiplinærsaker [eller andre forhold] de siste 30 årene. Forsvaret har uansett ikke hatt en forvaltningspraksis for dette, skriver fungerende personaldirektør i Forsvaret Arnt Inge Rolland i en e-post til Forsvarets forum.

NRK skrev i januar at forsvaret siden 2018 har gitt sluttpakker til 15 ansatte som var involvert i straffesaker, og som forsvaret selv mente kunne sparkes dette grunnlaget.

– I de tilfeller Forsvaret erfarer at våre ansatte viser seg uskikket til eller uverdig til sin stilling, innstiller normalt arbeidsgiver på at ansettelsesforholdet bringes til opphør gjennom statsansattelovens bestemmelser om oppsigelse og avskjed. Dette ansees å være en langt strengere reaksjon enn en eventuell degradering, skriver Rolland til Forsvarets Forum.

Da det stormet som verst rundt Forsvaret i midten av februar sa forsvarssjefen at han ikke mente det var snakk om en «ukultur», men heller et «kulturproblem» i Forsvaret.

– Jeg vil vite hva det her dreier seg om, hvilke avdelinger det er og hva vi kan gjøre med problemet for å få løst det, sier Kristoffersen.